فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

���������������� ��������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
انتخاب شغل و رشته (مجموعه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌های روان‌سنجی حوزه مشاغل و رغبت )
روش پژوهش پیشرفته با تاکید بر پروپوزال و پایان نامه نویسی
راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه شخصیت مینه سوتا
آزمون های سنجش خلاقیت و انگیزه پیشرفت
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
پایان‌نامه نویسی
 • 44,000 تومان
 • با تخفیف: 44,000 تومان
تشخیص و درمان اختلال وسواسی جبری و اختلال‌های مرتبط بر اساس DSM 5 (به همراه مقیاس‌های سنجش)
تشخیص و درمان اختلال‌های اضطرابی بر اساس DSM 5 (به همراه مقیاس‌های سنجش)
تشخیص و درمان اختلال‌های افسردگی بر اساس DSM 5 (به همراه مقیاس‌های سنجش)
آزمون اندریافت موضوع تی ای تی (کارت‌ها و کتاب راهنما)
وکسلر بزرگسالان تجدیدنظر شده (وی ای آی اس آر)
 • 235,000 تومان
 • با تخفیف: 235,000 تومان
وکسلر کودکان تجدیدنظر شده (وی ای اس سی آر) وکسلر 3
راهنمای اجرا و تفسیر آزمون اندریافت موضوع تی ای تی

انتخاب شغل و رشته (مجموعه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌های روان‌سنجی حوزه مشاغل و رغبت )

 • 180,000 تومان

شامل آزمون‌های : 1- سنخ‌نمای مایرز- بریگز MBTI 2- آزمون ارزش‌های شغلی خانوادگی 3- مقیاس ارزش‌های شغلی 4- استرس شغلی معلمان 5 - استرس شغلی دیویس 6- مقیاس استرس شغلی (کریشنا ) 7- سنجش برنامه‌ریزی شغلی و غیره...

روش پژوهش پیشرفته با تاکید بر پروپوزال و پایان نامه نویسی

 • 40,000 تومان

از سالها پیش مطالبی را با عنوان های مختلف از جمله اصول نگارش پایان نامه‏ء تدوین پایان نامهء فصل بندی پایان نامه و مواردی که در هر فصل باید مطرح شود تهیه و در اختیار دانشجویان قرار داده ام.در این کتاب اول پروپوزال نویسی و سپس نوشتن تک تک فصلهای پایان نامه خواهیم پرداخت.‏‏

راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه شخصیت مینه سوتا

 • 40,000 تومان

ساخت آزمون MMPI یا پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا در سال 1930 شروع و در سال 1948 خاتمه یافت و اولین بار در سال 1943 منتشر شد.در این کتاب سعی شده است که تمامی جنبه های پرسشنامه شخصیتی مینه سوتا 71 سوالی (MMPI-71) پرسش داده شود.

آزمون های سنجش خلاقیت و انگیزه پیشرفت

 • 120,000 تومان

شامل آزمون‌های: 1- آزمون تفکر خلاق تورنس فرم A 2-آزمون تفکر خلاق تورنس فرم B 3- آزمون خلاقیت فیلیپ کارتر 4-پرسش‌نامه خلاقیت‌سنج .CREE 5- آزمون خلاقیت عابدی 6- پرسش‌نامه نگرش نسبت به خلاقیت CAS 7- چک لیست خلاقیت جانسون 8- آزمون فرافکن انگیزه پیشرفت دئو و موهان 9- آزمون انگیزه پیشرفت ACMT

پایان‌نامه نویسی

 • 44,000 تومان

کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در پایان تحصیلات خود لازم است پژوهشی تحت عنوان پایان‌نامه یا رساله را تهیه و ارایه نمایند، که چکیده فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجو در دوران تحصیل می‌باشد. پایان‌نامه مانند هیچکدام از درس‌های دوران تحصیل نمی‌باشد و در آن حفظ کردن مطرح نیست، فعالیت هدفمند دانشجو است که با راهنمایی استاد راهنما و مشاور انجام می‌شود، و بیانگر توان پژوهشی دانشجو و مشارکت او در دانش بشری می‌باشد.

تشخیص و درمان اختلال وسواسی جبری و اختلال‌های مرتبط بر اساس DSM 5 (به همراه مقیاس‌های سنجش)

 • 70,000 تومان

این کتاب در مجموع از شش فصل تشکیل شده است. فصل اول به بررسی اختلال وسواسی ـ جبری و اختلال‌های مرتبط می‌پردازد. فصل دوم راجع به مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM 5 می‌باشد. فصل سوم درباره تشخیص‌های افتراقی اختلال‌های وسواسی ـ جبری است و در فصل چهارم ابزارهای تشخیصی اختلال‌های وسواسی ـ جبری آمده است. فصل پنجم مربوط به سبب‌شناسی و فصل ششم در رابطه با درمان اختلال وسواسی ـ جبری تنظیم شده است...

تشخیص و درمان اختلال‌های اضطرابی بر اساس DSM 5 (به همراه مقیاس‌های سنجش)

 • 46,000 تومان

این کتاب در مجموع از شش فصل تشکیل شده است. فصل اول به بررسی اختلال‌های اضطرابی می‌پردازد. فصل دوم راجع به مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM 5 می‌باشد. فصل سوم درباره تشخیص‌های افتراقی اختلال‌های اضطرابی است و فصل چهارم ابزارهای تشخیصی اختلال‌های اضطرابی آمده است. فصل پنجم مربوط به سبب‌شناسی و فصل ششم در رابطه با درمان اختلال‌های اضطرابی تنظیم شده است.

تشخیص و درمان اختلال‌های افسردگی بر اساس DSM 5 (به همراه مقیاس‌های سنجش)

 • 75,000 تومان

این کتاب در مجموع از شش فصل تشکیل شده است. فصل اول به بررسی اختلال‌های افسردگی می‌پردازد. فصل دوم راجع به مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM 5 می‌باشد. فصل سوم درباره تشخیص‌های افتراقی اختلال‌های افسردگی است و در فصل چهارم ابزارهای تشخیصی اختلال‌های افسردگی آمده است. فصل پنجم مربوط به سبب‌شناسی و فصل ششم در رابطه با درمان اختلال‌های افسردگی تنظیم شده است...

آزمون اندریافت موضوع تی ای تی (کارت‌ها و کتاب راهنما)

 • 75,000 تومان

کتاب حاضر از 6 بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به معرفی آزمون، مبنای نظری و کاربردی آن می‌باشد. بخش دوم به ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون اختصاص داده شده است. در بخش سوم دستورالعمل اجرا آمده است. بخش چهارم به توصیف کارت‌ها، پاسخ‌های رایج و معنای پنهان کارت‌ها پرداخته است. بخش پنجم مربوط به تفسیر تصاویر می‌باشد و در بخش ششم تجزیه و تحلیل داستان‌ها و استخراج نتایج ذکر شده است.

وکسلر بزرگسالان تجدیدنظر شده (وی ای آی اس آر)

 • 235,000 تومان

در مقیاس‌های هوشی وکسلر، به جای آنکه سوال‌ها به صورت سطوح سنی تنظیم شوند، سوال‌های مشابه به صورت آزمون‌های فرعی در آمده‌اند و به ترتیب دشواری فزاینده در هر آزمون فرعی قرار گرفته‌اند. از این لحاظ در این مقیاس‌ها از طرحی شبیه طرح آزمون‌های گروهی استفاده شده است که در آزمون هوشی استنفرد ـ بینه دیده نمی‌شود. یکی دیگر از ویژگی‌های این مقیاس‌ها این است که دو مجموعه آزمون کلامی و عملی در آن‌ها منظور شده که بر مبنای آن‌ها می‌توان به طور مجزا هوش‌بهر کلامی و هوش‌بهر عملی محاسبه کرد. مقیاس‌های وکسلر علاوه بر این برای اندازه‌گیری هوش عمومی به کار می‌روند.

وکسلر کودکان تجدیدنظر شده (وی ای اس سی آر) وکسلر 3

 • 180,000 تومان

وکسلر با تنظیم سوال‌های آزمون بر حسب محتوا و با در نظر گرفتن امتیازی برای هر سوال، توانست علاوه بر نمره کل، برای هر یک از خرده آزمون‌ها نیز نمره جداگانه‌ای به دست آورد و بدین ترتیب توانایی‌ای مختلف آزمودنی را تحلیل کند. علاوه بر مقیاس امتیازی، وکسلر در آزمون خود مواد جداگانه‌ای را برای تعیین هوش عملی تدوین کرد و این مجموعه را هوش عملی نامید. در نگارش مطالب سعی شده است روایی و سادگی جملات رعایت شود. ولی تاکید می‌کند که اجرای آزمون نیاز به آزمون‌گر آموزش دیده و با تجربه دارد، و انتظار دارد افراد غیر متخصص از اجرای آن خودداری نمایند و برای اجرای این آزمون علاوه بر دیدن دوره آموزشی، چند مورد تجربه علمی زیر نظر آموزش‌دهنده ضروری است.

راهنمای اجرا و تفسیر آزمون اندریافت موضوع تی ای تی

 • 21,000 تومان

کتاب حاضر از 6 بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به معرفی آزمون، مبنای نظری و کاربردی آن می‌باشد. بخش دوم به ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون اختصاص داده شده است. در بخش سوم دستورالعمل اجرا آمده است. بخش چهارم به توصیف کارت‌ها، پاسخ‌های رایج و معنای پنهان کارت‌ها پرداخته است. بخش پنجم مربوط به تفسیر تصاویر می‌باشد و در بخش ششم تجزیه و تحلیل داستان‌ها و استخراج نتایج ذکر شده است.

1  صفحه‌ی 1