فيلتر‌ها

توليدكننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
دگرگوني عشق و صميميت (جنسينگي عشق و شهوت در جوامع مدرن)
اشارت‌هاي پست‌مدرنيته
  • 25,000 تومان
  • با تخفیف: 25,000 تومان

دگرگوني عشق و صميميت (جنسينگي عشق و شهوت در جوامع مدرن)

  • 75,000 تومان

اولريش بكء در كنايه‌اي به جمله مشهور ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستء مي‌گويد: «كل تاريخ نوع بشرء چيزي جز تاريخ مبارزه‌هاي بين دو جنس نيست.» اين جملهء دست كمء نشانگر اهميت شايان مناسبات جنسي و جنسيتي در جوامع امروزي است. اين اهميت طبعا در نظريه‌ها و پژوهش‌هاي علوم اجتماعي معاصر نيز انعكاس يافته است.

اشارت‌هاي پست‌مدرنيته

  • 25,000 تومان

مقالاتي كه در اين كتاب گرد آمده‌اند حاصل بررسي گرايش‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي دهه‌هاي اخير هستند كه معمولا در بستر پست‌مدرنيسم مطرح مي‌شوند. هدف نويسنده اين است كه پست‌مدرنيسم را تجزيه و تحليل كند و از اين رهگذر معلوم دارد كه چرا اين جريان حائز اهميت است. در اين كتاب زمينه‌ها و اسلاف پست‌مدرنيسم را به خوبي نشان مي‌دهد و ارزيابي دقيقي از پاسخ‌هاي جامعه‌شناختي به مسئله پست‌مدرنيسم به عمل مي‌آورد. در سرتاسر كتاب تاكيد فراواني بر نشان دادن ربط اين جريان به زندگي روزمره انسان غربي صورت مي‌گيرد.

صفحه‌ی 1