فيلتر‌ها

توليدكننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
لذات فلسفه (پاسخ به پرسش‌هاي زندگي)
  • 240,000 تومان
  • با تخفیف: 240,000 تومان
لذات فلسفه (پژوهشي در سرگذشت و سرنوشت بشر)
  • 124,000 تومان
  • با تخفیف: 124,000 تومان
تاريخ فلسفه
  • 80,000 تومان
  • با تخفیف: 80,000 تومان

لذات فلسفه (پاسخ به پرسش‌هاي زندگي)

  • 240,000 تومان

لذات فلسفه نظريات ويل دورانت درباره مسائل اساسي زندگي و سرنوشت انسان است. او در اين كتاب مي‌كوشد تا به فلسفه‌اي متناسب و هماهنگي با زندگي برسد و درباره مسائلي بحث مي‌كند كه اين روزها بيشتر به زندگي ما نزديك است. موضوع بحث او انسان است. انسان كنونيء يعني خود ما. او فلسفه را شامل مسائلي مي‌داند كه بر معني و ارزش زندگي انساني تاثير گذارند. دورانت در اين كتاب به زن امروزيء زيبايي‌شناسيء خوشبختيء سرنوشت تمدنء فلسفه سياسيء فلسفه دين و مفاهيمي از اين دست مي‌پردازد.

لذات فلسفه (پژوهشي در سرگذشت و سرنوشت بشر)

  • 124,000 تومان

در چاپ دانشجويي كتاب‌ها، كه اكنون نمونه آن را در طبع جديد لذات فلسفه و تاريخ فلسفه مشاهده مي‌كنيد، كوشش شركت انتشارات علمي و فرهنگي بر آن است كه كتاب‌ها ساده و بي‌پيرايه باشند، و با حفظ كيفيت و با ارزان‌ترين بهاي ممكن در دسترس مشتاقان قرار گيرند. اميدوارم اين كوشش فرهنگي با استقبال اصحاب نظر مواجه شود و از پشتيباني عموم برخوردار گردد و در عرصه معرفت، خدمتي ماجور و مشكور باشد.

تاريخ فلسفه

  • 80,000 تومان

با اين همه هر چه ارسطو پيش مي‌رفت و جوانان براي آموزش و پرورش روح خود گرد سر او بيشتر حلقه مي‌زدند، توجه او از جزئيات و تفاصيل علمي بيشتر به سوي مسائل پيچيده و پهناور رفتار و كردار انساني معطوف مي‌گرديد. او به صراحت و روشني دريافت كه راس تمام مسائل عالم طبيعت مطلبي قرار دارد كه ام‌المسائل است و آن اينكه بهترين راه زندگي چيست؟ خير اعلي در زندگي كدام است؟ فضيلت چيست و ما سعادت و كمال را چگونه بايد بدست بياوريم؟

صفحه‌ی 1