فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
بازي‌درماني (ديناميسم مشاوره با كودكان)
  • همراه با تخفيف
  • 10,000 تومان
  • با تخفیف: 9,700 تومان
نظريه‌هاي مشاوره (ديدگاه‌هاي مشاوره)
  • 6,000 تومان
  • با تخفیف: 6,000 تومان

بازي‌درماني (ديناميسم مشاوره با كودكان)

  • 10,000 تومان

هدف نويسنده در اين كتاب، جمع‌آوري نوشته‌هاي روشن و صريح مربوط به موضوعات و اطلاعات اوليه مي‌باشد كه جلسات بازي‌درماني را به صورت موثر هدايت مي‌كند. اين كتاب براي كساني كه به عنوان مشاوره در مدارس ابتدايي كار مي‌كنند و همچنين دانشجويان رشته‌هاي روانشناسي باليني، روانشناسي مشاوره، كودك كاوي، مددكاري و رشته‌هاي عملي مربوط از قبيل تعليم و تربيت خاص، تعليم و تربيت دوران اوليه كودكي، رفاه كودك و برنامه‌هاي زندگي كودك در بيمارستان‌ها طرح‌ريزي شده است.

نظريه‌هاي مشاوره (ديدگاه‌هاي مشاوره)

  • 6,000 تومان

اين كتاب فصول بسيار خوبي در مورد رويكرد آدلر و كارخوف در مشاوره دارد. اين مطالب بندرت در اغلب كتاب‌هاي درسي نظريه‌هاي مشاوره پيدا مي‌شود. دكتر شيلينگ در هر فصلي، بخشي را به آموزش مشاوره اختصاص مي‌دهد و هر رويكردي را با يك موردپژوهي شرح مي‌دهد.

صفحه‌ی 1