فيلتر‌ها

توليدكننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ملك‌جان نعمتي
  • 150,000 تومان
  • با تخفیف: 150,000 تومان
معنويت يك علم است
  • 65,000 تومان
  • با تخفیف: 65,000 تومان

ملك‌جان نعمتي

  • 150,000 تومان

شخصيت شاخص و استوار ملك‌جان، علي‌رغم نابينايي‌اش، از او زني ساخت كه عمري را در ميان مردم، به انجام خدمات معنوي و اجتماعي گذراند. او زندگي خود را صرف آموختن و آموزاندن معنويت كرد، معنويتي بديع كه در بطن اجتماع بايد به آن پرداخت. او در راه احقاق حقوق خانواده، به خصوص حقوق زنان و كودكان تلاشي خستگي‌ناپذير كرد، نگاه به آينده داشت و نوآوري و پيش‌تازي‌اش در همه امور، زبانزد عام و خاص بود. در اين كتاب، مختصري از شرح زندگاني و تعليماتش كه به همت برخي از شاگردانش به جاي مانده، گردآوري شده است. در اين گفتارها حس وظيفه‌شناسي، اراده پولادين، شفقت، عشق خالص به خالق و مخلوق، و معنويت بي‌غش موج مي‌زند. در پس ظاهري شكننده، درخشش ايمان و شخصيتي كامل را مي‌توان ديد.

معنويت يك علم است

  • 65,000 تومان

دكتر بهرام الهي كه خود استاد دانشگاه و جراح اطفال است، مقصود از نگارش اين كتاب را كه بر پاية تعليمات پدرش استاد الهي(1353- 1274) شكل گرفته، ارائة نگرشي تازه در مقولة معنويت مي‌داند. دكتر الهي نشان مي‌دهد كه علم معنويت و علوم مادي گرچه هريك در بعد ويژة خود دامنه‌اي گسترده دارند، اما از يكديگر جدا نيستند. معنويت علمي است تجربي، مستقل، استوار بر حقايق ملموس و قابل اثبات، و داراي مباني و اصول خاص خود، كه بايد با همان نگرش علمي و تجربي و منطق عقلاني كه دست‌ماية هر دانشجو يا محقق علوم تجربي است، مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد. مؤلف ضمن دعوت خواننده به چنين برداشتي، تأكيد مي‌ورزد كه قوانين معنوي حقيقي همواره توجيه عقلاني و استدلال قابل قبول دارند و درك و جذب مفاهيم آن باعث رشد روح و اعتلاي جوهر وجود انسان مي‌گردد.

صفحه‌ی 1