فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
پر پرواز (گفتار الكيون اولين استاد كريشنا مورتي)
خير و شر
  • 40,000 تومان
  • با تخفیف: 40,000 تومان
رهايي از دانستگي
  • 25,000 تومان
  • با تخفیف: 25,000 تومان

پر پرواز (گفتار الكيون اولين استاد كريشنا مورتي)

  • 40,000 تومان

سير تكامل روحي يك انسان برگزيده در هر مقامي، از مرحله دون آدميت به بالاترين درجه تكامل معنوي يعني انسانيت محض. در نتيجه خوشبختي كامل تحت‌القاء مقدسين و بالامرتبه‌هاي معنوي از جهان فلكي صورت مي‌گيرد و بس. آن چيزي كه در مرحله‌اي از شروع دانش كريشنا مورتي به وقوع پيوست. كتاب را بخوانيم و مشخصات اين سير را دريابيم

خير و شر

  • 40,000 تومان

خير و شر واقعه وجود دارند يا اينكه صرفا ديدگاه‌هاي حاضل از شرطي شدن‌اند؟ آيا چيزي به نام شر وجود دارد و اگر هست چيست؟ آيا چيزي به نام گناه وجود دارد؟ آيا چيزي به نام خير هست و اگر چنين است، سراپا سرشار بودن از خير يعني چه؟

رهايي از دانستگي

  • 25,000 تومان

مي‌توان گفت كه مراقبه با معنايي كه كريشنامورتي از آن استنتاج مي‌كند قادر است نظمي به تمامي فعاليت ذهني ببخشد و ممكن است اين عاملي كليدي باشد در تحقق بخشيدن و پايان دادن به تمامي رنج و اندوه. نويسنده دائما بر اين امر كه او به هيچ وجه يك مرشد نيست تاكيد دارد. او كشف‌هايي كرده است و به سادگي بيشترين سعي خود را دال بر در دسترس قرار دادن اين كشفيات براي همه‌ي آن اشخاصي كه قادر به گوش دادن هستند، كرده است.

صفحه‌ی 1