فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
كارخانه باور
 • 40,000 تومان
 • با تخفیف: 40,000 تومان
شجاعت آزاد بودن
 • 20,000 تومان
 • با تخفیف: 20,000 تومان
قدرت باور (ابراز ضروري براي زندگي استثنايي)
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان
هنر رويا ديدن
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان
حركات جادويي (خرد عملي شمنان مكزيك كهن)
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان

كارخانه باور

 • 40,000 تومان

در دنياي كنوني منتهاي كار جادو سرگرمي است. گرافيك هاي كامپيوتري ديجيتال، اثرات خاص و مهارت دست - همسرايان به دقت هماهنگ شده توهم. با اين حال، هر يك از ما، مهم نيست چقدر بدبين يا منطقي باشيم، مي‌خواهد باور كند كه چنين چيزي، مثل جادوي واقعي وجود دارد: جادوي تغيير كشمكش‌هاي ديرينه به صلح پايدار، جادوي دگرگوني كميابي به وفور، جادوي چرخاندن ژرف‌ترين آرزوها و روياهايمان در واقعيت دنياي واقعي و مهم‌تر از همه، جادوي حل كردن ترس به عشق و محبت.

شجاعت آزاد بودن

 • 20,000 تومان

اگر واقعا همواره كوشيده‌ايد از شر آنچه خلاص شويد كه شما را در لحظاتي چند از تغيير ناخواسته تكان مي‌دهد، پس مي‌دانيد با چه چيزي رويارو هستيد. ايده آزادي را گرامي داشتن و مشتاق آن بودن يك چيز است، اما يافتن شجاعتي كه مي خواهد تا تماما چيزهايي را رها كنيد كه شما را از آزاد بودن باز مي‌دارد... روي هم رفته داستاني ديگر به نظر مي‌رسد. با اين حال، آزادي مي‌تواند مال شما باشد. در اين خصوص ترديد اندكي هست، مشروط به اينكه بخواهيد حقيقت را درباره خويشتن بياموزيد- درباره آنكه و آنچه نيستيد.

قدرت باور (ابراز ضروري براي زندگي استثنايي)

 • 25,000 تومان

باور داشتن، قدرت است. قدرت آفريدن. شما واقعيت خود را به سادگي با آنچه پديد مي‌آوريد كه موافقت مي‌كنيد باور كنيد. ژرف‌ترين باورهايتان در خصوص هر چيزي توجه شما را جلب مي‌كند و شما را به سوي عمل سوق مي‌دهد يا باز مي‌دارد از اينكه دست به عمل زنيد. آنچه باور داريد، كار كردن شما را در سر كار، گرايشتان را نسبت به پول، اينكه چگونه در جهان پيش مي‌رويد و چگونه كليه روابطتان را پيش مي‌بريد، تحت تاثير قرار مي‌دهد.

هنر رويا ديدن

 • 30,000 تومان

دون‌خوان مدعي بود دنياي ما كه معتقديم بي‌نظير و مطلق است فقط يك دنيا در ميان دسته‌اي از دنياهاي متوالي است كه همچون لايه‌هاي پياز نظم و ترتيب يافته. او اظهار داشت كه حتي اگر ما از لحاظ انرژي در وضعي باشيم كه فقط دنياي خودمان را مشاهده و درك كنيم؛ هنوز توانايي آن را داريم كه به قلمروهاي ديگر گام نهيم؛ قلمروهايي كه به اندازه دنياي خودمان حقيقي؛ منحصر بفرد؛ مطلق و جذاب است.

حركات جادويي (خرد عملي شمنان مكزيك كهن)

 • 30,000 تومان

كاستاندا در اين اثر شرح مي‌دهد كه چگونه با سي سال انضباط شديد؛ سرانجام توانست به صحت آنچه دون‌خوان گفته بود دست يابد؛ به اين امر كه انسان‌ها مخلوقاتي جادويي؛ موجوداتي ناشناخته و در سفر تكاملي آگاهي‌اند. كاستاندا مي‌نويسد از آن رو كه آنچه شرح مي‌دهم براي ما بيگانه است؛ به نظر مي‌رسد كه واقعي نيست. اما اين آيين سنت متخصصاني است كه به شدت به تزكيه نفس پرداخته‌اند و شيوه‌هايي بس پيچيده دارد.

صفحه‌ی 1