فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
با هم فهميدن (رهيافت بيناذهني در روان‌درماني)
پنهان ز ديدگان (راهنماي بالينگران در اختلالات سايكوفيزيولوژيك)
آن سوي مقاومت (تكنيك‌هاي پيشرفته روان‌درماني)
 • 130,000 تومان
 • با تخفیف: 130,000 تومان
هم‌آفريني تغيير (فنون تاثيرگذار درمان پويشي)
 • 210,000 تومان
 • با تخفیف: 210,000 تومان
راهنماي فراگيري روان‌درماني حمايتي (همراه با مثال‌هاي باليني)
اصول روان‌درماني (ارتقاي درمان روان‌پويشي مبتني بر شواهد)
قفل‌گشايي ناخودآگاه (مقالات منتخب حبيب دوانلو )
روان‌درماني پويشي كوتاه مدت
 • 155,000 تومان
 • با تخفیف: 155,000 تومان
راهنماي سريع مشاوره روان‌پويشي
 • 10,000 تومان
 • با تخفیف: 10,000 تومان

با هم فهميدن (رهيافت بيناذهني در روان‌درماني)

 • 90,000 تومان

عنوان اين كتاب، با هم فهميدن، ماهيت محاوره‌اي جستار روانكاوي را به زيبايي نشان مي‌دهد. برسكي و هگلند به همه ما خدمت بزرگي كرده‌اند: آنها كتاب مقدماتي تراز اولي تهيه كرده‌اند كه ايده‌هاي پايه‌اي نظريه بيناذهنيت را به زباني واضح، عملي و همه فهم معرفي مي‌كند؛ زباني كه براي دانشجويان و كارآموزان روان درماني بسيار قابل وصول و به غايت ارزشمند است. مثال‌هاي باليني باارزش اين كتاب ديدگاه بيناذهني را به شكلي زنده و كاربردي مجسم مي‌كند. با هم فهميدن، در مسير كند و كاو حوزه‌هاي تاكنون نامعلوم فضاي بيناذهني، كمك شايان توجهي به درمانگران خواهد كرد. رابرت د. ستولورو

پنهان ز ديدگان (راهنماي بالينگران در اختلالات سايكوفيزيولوژيك)

 • 90,000 تومان

براساس آمارهاي غربي، تقريبا نيمي از بيماراني كه به پزشكان عمومي يا مراكز سطح اول مراقبت‌هاي بهداشتي مراجعه مي‌كنند حداقل يك نشانه غير قابل توجيه از نظر طبي دارند كه با درمان‌هاي استاندارد بهبود نمي‌يابد. اين موارد موجب بررسي‌ها، ارجاعات و هزينه‌هاي غيرضروري، و همچنين استيصال و ناكامي بيماران و دست‌اندركاران حوزه بهداشت و درمان مي‌شود- اكثر اين بيماران به اختلالات سايكوفيزيولوژيك مبتلا هستند. پنهان ز ديدگان، با بهره‌گيري از روزآمدترين اصول روان‌درمان‌گري و جديدترين دستاوردهاي نوروفيزيولوژيك، توضيح مي‌دهد كه مغز به چه نحو اين نشانه‌ها را توليد مي‌كند؛ آنگاه به شيوه‌اي كاملا كاربردي، و با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي زماني ويزيت‏هاي سرپايي، شرح مي‌دهد كه چگونه مي‌توان آنها را تشخيص داد و درمان كرد. دكتر آلن عباس و دكتر هاروارد شوبينر در اين كتاب، از مجموعه‌اي از رويكردهاي درماني، شامل آموزش روان‌شناختي، فنون شناختي‌رفتاري و درمان هيجان‌مدار، بهره مي‌برند. اين رويكرد را مي‌توان در گروه درمان‏هاي التقاطي طبقه‌بندي نمود.

آن سوي مقاومت (تكنيك‌هاي پيشرفته روان‌درماني)

 • 130,000 تومان

حدود نيمي از مراجعين روان‌درماني پاسخ چنداني به درمان نمي‌دهند يا حتي بدتر مي‌شوند. چرا؟ آنها نادانسته رفتارهاي منجر به شكست درمان، يا همان مقاومت، را به‌كار مي‌گيرند، كه مانع صميميت هيجاني و همياري موفقيت‌آميز با درمانگر مي‌شود. آنسوي مقاومت به شما كمك مي‌كند تا: • مقاومت در برابر درمان را از همان اولين تماس با مراجع شناسايي كنيد • عوامل هيجاني مسبب مقاومت را درك كنيد • درجات و اَشكال مختلف مقاوت را تميز دهيد • علائم جسمي اضطراب را تشخيص دهيد • تكانه‌ها و احساسات پردازش‌نشده? ناخودآگاه را فعال و پايش كنيد • مراجع را از رفتارهاي مغلوب‌كننده? عادتي رويگردان كنيد • هنگام فعال شدن هيجانات، اضطراب بسيار شديد را تنظيم كنيد • ميل ناخودآگاه مراجع به خوب‌شدن را به‌جنبش درآوريد، و • علائم نيروي قدرتمند شفابخش، اتحاد درماني ناخودآگاه، را تشخيص دهيد. به اين ترتيب، با شناسايي الگوهاي اجتنابي و به‌كارگيري مداخلات خاص برخورد با آنها، قادر خواهيد بود اتحاد درماني هميارانه و قدرتمندي با مراجع خود برقرار كنيد.

هم‌آفريني تغيير (فنون تاثيرگذار درمان پويشي)

 • 210,000 تومان

هم‌آفريني تغيير، برنده جايزه بهترين كتاب روان‌پزشكي سال 2014 از انجمن پزشكي بريتانيا، اساسا يك كتاب آموزش فن است. اما، وراي اين مهم، زيرساخت‌هاي روان‌شناختي و عصب‌پژوهي اين فنون را نيز شرح مي‌دهد و همچنين، كاركرد هر فن را در ساختار سلسله مراتبي فن، تاكتيك، راهبرد و هدف تعيين مي‌كند. در كنار همه اين‌ها، كاربرد وسيع و متنوع مثال‌هاي باليني، همراه با معرفي و توصيف نكته به نكته هر يك از كنش‌ها و واكنش‌هاي بيمار و درمانگر، بيش از پيش، به ارزش آموزشي كتاب افزوده است.

راهنماي فراگيري روان‌درماني حمايتي (همراه با مثال‌هاي باليني)

 • 29,000 تومان

روان‌درماني حمايتي بخشي از پيوستار روان‌درماني پويشي محسوب مي‌شود و كانون اصلي آن عزت نفس، عملكرد من و مهارت‌هاي انطباقي است. در بالين، رويكرد حمايتي (حمايتي- بياني) بيشترين كاربرد را در بين ساير اشكال روان‌درماني پويشي دارد. بر اين اساس، لازم است كه درمانگران با هر دو رويكرد بياني و حمايتي آشنا باشند تا بتوانند، بسته به شرايط، آنها را با هم تلفيق كنند.

اصول روان‌درماني (ارتقاي درمان روان‌پويشي مبتني بر شواهد)

 • 120,000 تومان

روان‌درماني، هم نوعي هنر قلمداد شده است و هم نوعي علم. يكي از درون‌مايه‌هاي محوري كتاب اصول روان‌درماني اين است كه روان‌درماني نه صرفاً هنر است و نه صرفاً علم، بلكه هر دو است. روان‌درماني تاثيرگذار هنري است كه بر علم تكيه دارد. اين كتاب مجريان روان‌درماني را مخاطب قرار مي‌دهد و در اصل، راهنماي علمي اصول و اجراي روان‌درماني در طبابت باليني است. دو انديشه كليدي خطوط معرفي اصول را در ويرايش سوم ترسيم مي‌كند. اول اين‌كه اجراي روان‌درماني بايد مبتني بر مفاهيم باشد و دوم اين‌كه اجراي روان‌درماني بايد مبتني بر شواهد باشد. اين درسنامه هم به آنچه درمان‌گران بايد در كار با بيماران انجام دهند مي‌پردازند و هم به اين‌كه چه وقت و چگونه بايد اين راهبردها را اجرا كنند. علاوه بر اين، به اين‌كه چرا درمان‌گران بايد روش خاصي را در زمان خاصي به كار گيرند، يعني اصول مفهومي‌اي كه هميشه بايد سرمشق تصميمات درمانگران باشد، توجه دارد.

قفل‌گشايي ناخودآگاه (مقالات منتخب حبيب دوانلو )

 • 180,000 تومان

قفل‌گشايي ناخوآگاه مجموعه‌اي منتخب از مقالات دوانلو است كه در 12 فصل سازمان‌دهي شده است و برخي از عمده‌ترين مباحث ISTDP را پوشش مي‌دهد. فصل اول به تشريح چگونگي مهار مقاومت در بيماران به شدت مقاوم مي‌پردازد. در فصل دوم، كار آغاز شده در فصل اول پي گرفته مي‌شود و در حوزه‌هاي مختلف روابط بين‌فردي بسط و گسترش داده مي‌شود. فصل سوم و چهارم، كاربرد روان‌درماني پويشي كوتاه‌مدت فشرده در بيماران افسرده به شدت مقاوم را تشريح مي‌كند. فصل پنجم، مراحل قفل‌گشايي ناخوآگاه يا همان ترتيب پويشي‌محوري را تشريح مي‌كند. در فصل هفتم، مولف همراه با بازنگري مفاهيم رويكرد ساختاري - نهاد، من، من برتر - تظاهرات باليني آسيب‌شناسي من برتر را با مقايسه 5 بيمار قبلا تحليل شده، از نظر رفتار خود - تخريب‌گر، تكان‌هاي زيربنايي خشونت‌آميز و قتل خواهانه، احساسات گناه و سوگ عميق، و ضعف شخصيت نشان مي‌دهد. فصول نهم و دهم، ترتيب پويشي محوري، قفل‌گشايي عمده ناخودآگاه، و سير درمان آزمايشي 1 بيمار دچار آسيب‌شناسي منشي آزارطلبانه را توصيف و تشريح مي‌نمايد. فصول يازدهم و دوازدهم، فن قفل‌گشايي ناخودآگاه در بيماران دچار اختلالات عملكردي را در دو بخش بازسازي دفاع‌هاي من و مشاهده مستقيم ناخودآگاه پويشي تشريح مي‌كند. اميدواريم ترجمه اين كتاب و كتب مشابه بتواند اهالي سلامت روان را بيش از پيش با درمان‌هاي پويشي آشتي دهد و زمينه‌ مشاركت فعال‌تر آنان را در اين حوزه فراهم آورد.

روان‌درماني پويشي كوتاه مدت

 • 155,000 تومان

گفتمان روانكاوي و همه روان‌درماني‌هاي برخاسته از آن، هنوز هم در پايان دهه آغازين قرن بيست و يكم، با عمري افزون بر يك قرن، همچنان زنده و پويا. نه تنها در حوزه درمان، بلكه در ديگر ساحت‌هاي فرهنگ و تمدن امروز جهان، به نقش تاثرگذار خود ادامه مي‌دهند. روان‌درماني پويشي كوتاه مدت، روشي از درمان مختصر مبتني بر اصول روان‌تحليلي است كه اصولا با توجه به توانايي آن در پوشش دادن طيف وسيع‌تري از بيماران، بر ساير انواع روان‌درماني‌هاي كوتاه مدت مشابه، ارجح است. روان‌درماني پوياي كوتاه‌مدت، بدست جبيب دوانلو، يك روانكاو كانادايي ايراني‌تبار، كارايي‌اش به اثبات رسيده و امروزه توسط بسياري از روان‌درمانگران در روانپزشكي براي درمان بيماران به‌كار گرفته مي‌شود.

راهنماي سريع مشاوره روان‌پويشي

 • 10,000 تومان

اگرچه خيلي‌ها دوست دارند مطالب پيچيده و كاربردي روان‌درماني و مشاوره را ساده‌كنند، اما اين كار از دست گروه كوچكي از متخصصان برمي‌آيند كه با زير و بم‌هاي نظريه آشنا باشند و در راه ساده‌سازي اين مفاهيم به دام ساده‌انگاري نيفتند.ويندي دراين و مايكل نينان توانسته‌اند مجموعه‌اي از اين كتاب‌ها را بنويسند و يا ويراستاري كنند. آن‌ها نام اين كتاب را مجموعه In a Nutshell گذاشته‌اند كه مي‌توان به فارسي آن را راهنماي سريع ترجمه كرد. در اين مجموعه كتاب‌ها، حواشي و زوايد مطالب زدوده شده‌است و اصل مطلب در اختيار خواننده قرار دارد.

صفحه‌ی 1