فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
1 دقيقه با فرزندم (كتاب مخصوص پدر)
  • 12,000 تومان
  • با تخفیف: 12,000 تومان

1 دقيقه با فرزندم (كتاب مخصوص پدر)

  • 12,000 تومان

دكتر جانسون در هر دو كتاب مادر يك دقيقه‌اي و پدر يك‌دقيقه‌اي تشريح مي‌كند كه چگونه مي‌توان روش ارتباطي سه مرحله‌اي او را در مورد كودكان بكار برد و به آنان كمك كرد ياد بگيرند خويشتن را دوست داشته باشند و ميل به داشتن رفتار مؤدبانه پيدا كنند از آن‌جا كه نقش مادر و پدر غالبا بطور سنتي بايكديگر تفاوت دارند، دكتر جانسون براي هر يك از والدين كتابي اختصاص نوشته است. مادران ـ كه بطور سنتي پرورندة كودكانند ـ و پدران ـ كه سنتا تربيت كنندة كودك شناخته مي‌شوند ـ هر يك به شيوة خود ياد مي‌گيرند كه يك پدر يا مادر خوب هر دوكار را با هم انجام مي‌دهد.

صفحه‌ی 1