فيلتر‌ها

توليدكنندهبازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ماورا اصل لذت
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
رويا
 • 8,000 تومان
 • با تخفیف: 8,000 تومان
مباني روانكاوي كلاسيك
 • 14,000 تومان
 • با تخفیف: 14,000 تومان
ناخوشي‌هاي تمدن
 • 20,000 تومان
 • با تخفیف: 20,000 تومان

ماورا اصل لذت

 • 70,000 تومان

در سال 1920 ميلادي، كمي بعد از جنگ جهاني اول، فرويد كتاب كوچكي را تحت عنوان ماورا اصل لذت به رشته تحرير درآورد. مفهوم بزرگي كه در اين كتاب كوچك نهفته بود نقطه عطفي در تاريخ روانكاوي شد. داستان ماورا اصل لذت از آن‌جا آغاز شد كه در سال‌هاي بعد از جنگ افراد باقيمانده و صدمه ديده از جنگ علائمي را نشان مي‌دادند و شكاياتي داشتند كه تجزيه و تحليل آن‌ها با روانكاوي بر اساس تكيه بر اصل لذت مشكل بلكه غيرممكن بود. فرويد از خود مي‌پرسيد كه چرا اين بيماران تجربيات تروماتيك صدمه‌زا و صحنه‌هايي از جنگ را به صورت كابوس‌هاي ترسناك و هراس‌هاي ممتد بي‌وقفه مشاوده مي‌كنند و اين صحنه‌هاي آسيب‌زا در مخيله و يا رفتار آنان تكرار مي‌شود؟ آن‌ها چه لذتي از اين بازي رواني مي‌برند. چرا اين كابوس‌ها، هر بار به شكلي ولي از زاويه ديگري در خواب و بيداري بر آنان ظاهر مي‌شود؟

رويا

 • 8,000 تومان

كتاب رويا يكي از آثار كوتاه زيگموند فرويد است كه بارها به زبان‌هاي مختلف تجديد چاپ شده است. در اين كتاب كوچك فرويد تعدادي از خواب‌هاي ساده خويش را نقل كرده و تحليل روانكاوي مي‌كند، كه آنرا به شكلي بسيار آموزشي طرح مي‌كند و چگونگي تركيب شدن عناصر پيداي خواب و ارتباط با عناصر پنهان خواب را نشان مي‌دهد. تحليل‌هاي او از زواياي خودش مي‌تواند نمونه و الگوي خوبي براي ديگران باشد...

مباني روانكاوي كلاسيك

 • 14,000 تومان

بعد از فرويد روانكاوان نئو فرويدين، در نيمه دوم قرن بيستم مطالبي را به آن افزودند و مطالبي را زدودند ولي اصول آن همواره اصولي پابرجاست و نوشته‌هاي مرجع راه و روش ما را در تحليل و در درمان مشخص مي‌كند، شايد رمز ماندگاري روانكاوي پس از يك قرن پديد آمدن آن در صحنه دانش بشري، اين حقيقت است كه اين رويكرد علمي در نگاه به روان آدمي از نوعي خلوص و صميميت برخوردار است،‌دانشي است كه با احساس در آميخته است...

ناخوشي‌هاي تمدن

 • 20,000 تومان

كتاب تمدن و ناخشنودي‌هاي آن يكي از آثار جاويدان فرويد پيرامون فرهنگ و رابطه آن با عصبيت مي‌باشد اين كتاب در سن 75 سالگي در سنين پختگي و رسيدگي پسيكاناليز نوشته شده است. ما اكنون پس از يك قرن با خواندن اين كتاب مشاهده مي‌كنيم كه تاثير متقابل روانشناسي فردي و اجتماعي در سير تحول تاريخي انسان در اين كتاب معروف و جهاني به‌طرزي عالي بيان شده است.

صفحه‌ی 1