فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
زمين بدون مردان
  • 195,000 تومان
  • با تخفیف: 195,000 تومان
بازگشت
  • 85,000 تومان
  • با تخفیف: 85,000 تومان

زمين بدون مردان

  • 195,000 تومان

دنيا به جهنمي مجسم تبديل شده است. اگر شخص لوسيفر را ببينيم كه از كف خيابان برمي‌خيزد و تا جلو اين پنجره پرواز مي‌كند كه ما را با خودش پايين بكشد تعجب نمي‌كنم. همه‌چيز به آتش كشيده شده؛ ماشين‌هاي داخل خيابان، يكي از ساختمان‌هاي روبه‌رويي. شعله‌ها از هر طرف ما را محاصره كرده‌اند...

بازگشت

  • 85,000 تومان

من عاشقش شده‌ام. اين صدا به وضوح در ذهنم طنين انداخت. به نحوي غيرواقعي به نظر مي‌رسيد و در عين حال از همه حقيقي‌تر بود. اما باز صداي هشدار ذهنم را شنيدم؛ صدايي كه مي‌گفت همين حالا و پيش از اين كه اوضاع حتي جدي‌تر شود همه‌چيز را تمام كنم. اين وضع بغرنج را براي جفتمان آسان‌تر كنم. اما اين صدا زمزمه‌اي بيش نبود و ميان هجوم امواج متلاطم احساساتم ناپديد شد. فكر كردم پس اين شكليه. اين چيزيه كه پدربزرگ درباره‌ش حرف مي‌زد.

صفحه‌ی 1