فيلتر‌ها

توليدكنندهبازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
عشق و تنهايي
 • 69,000 تومان
 • با تخفیف: 69,000 تومان
سكون و حركت
 • 52,000 تومان
 • با تخفیف: 52,000 تومان
تعاليم كريشنامورتي
 • 125,000 تومان
 • با تخفیف: 125,000 تومان
شخصيت عصبي زمانه ما
 • 175,000 تومان
 • با تخفیف: 175,000 تومان
عصبيت و رشد آدمي (تلاش در بازيافتن خود)
 • 195,000 تومان
 • با تخفیف: 195,000 تومان
تضادهاي دروني ما
 • 90,000 تومان
 • با تخفیف: 90,000 تومان
نگاه در سكوت
 • 115,000 تومان
 • با تخفیف: 115,000 تومان
شادماني خلاق
 • 98,000 تومان
 • با تخفیف: 98,000 تومان
خودكاوي
 • 195,000 تومان
 • با تخفیف: 195,000 تومان

عشق و تنهايي

 • 69,000 تومان

ذهني كه آزاد گشته و به وراي احساس رنج و اندوه رفته از هر گونه آزار و ضربه ديدن مصون خواهد ماند و در هيچ شرايطي هيچ ضربه‌اي نمي‌تواند بر او وارد بشود و اثر بگذارد. بر چنان هستي آزاد و فارغي نه مداهنه و تملق اثر مي‌گذارد و نه نيش و ضربه، هيچ چيز نمي‌تواند بر آن ذهن اثر گذار باشد و البته اين بدان معنا نيست كه چنان ذهني يك ديوار دفاعي به دور خود كشيده است، بلكه برعكس است، آن ذهن فوق‌العاده حساس، انعطاف‌ناپذير، نرم و دريافت كننده است. در آن صورت است كه شما كشف خواهيد كرد كه عشق چيست.

سكون و حركت

 • 52,000 تومان

سكون و حركت يكي از آثار كلاسيك و علمي «كريشنامورتي» و مجموعه‌اي از بيست و يك مقاله است كه همة آنها در راستاي خودشناسي هستند. عناوين برخي از اين مقالات عبارت است از: كيمياگري و دگرگوني، برانگيختن انرژي، ثبات و دانش، جاودانگي و بقاي روح، زيبايي و ادراك، نظم و ايده، رهايي.

تعاليم كريشنامورتي

 • 125,000 تومان

مؤلف در اين كتاب خلاصة تعاليم كريشنا مورتي فيلسوف هندي را در باب انواع مسائل و موضوعات زندگي، در مقالاتي موجز و قابل درك آورده است. مقالات به ترتيب تاريخي كه توسط كريشنا مورتي ايراد شده، آمده‌اند. از تاريخ 1927 كه وي اولين سخنراني خود را شروع مي‌كند، تا آخرين سخنراني او كه ده روز قبل از مرگ او- در هفتم فورية 1986- ايراد شده‌اند به ترتيب آمده و حسن اين ترتيب در آن است كه خواننده با جريان تكامل ذهني اين فيلسوف آشنا مي‌شود.

شخصيت عصبي زمانه ما

 • 175,000 تومان

در اين كتاب نويسنده نظر به گروه و تيپ خاصي از افراد عصبي را ندارد، بلكه مي‌خواهد خصوصياتي را كه كم و بيش در همه آنها مشترك است ترسيم نمايد، يعني مي‌خواهد ساختمان كلي يك شخصيت عصبي را با تضادهاي حاكم بر آن، اضطراب‌ها، رنج‌ها و انواع مسائلي كه از اين تضادها و اضطراب‌ها حاصل مي‌شود بررسي كند. در اين بررسي، تكيه و توجه نويسنده بيشتر بر روي اضطراب است. به نظر او در ساختمان عصبيت، اضطراب حكم تنه درختي را دارد كه ده‌ها شاخ و برگ و مسئله فرعي از آن مي‌رويد. شخص عصبي براي تسكين اضطراب و جلوگيري از غليان آن، دست به يك سري تلاش‌ها و حيله‌هاي دفاعي مي‌زند كه خود اين تلاش‌ها بر وخامت مسئله مي‌افزايد و ساختمان عصبيت را به طور عجيبي پيچيده و بغرنج مي‌سازند.

عصبيت و رشد آدمي (تلاش در بازيافتن خود)

 • 195,000 تومان

كارن هورناي در سال1885 در آلمان متولد شد. تحصبلات خود را در پزشكي و روان‌پزشكي در همان‌جا به پايان رسانيد. در سال 1932 به آمريكا مهاجرت نمود و به عنوان استاد دانشگاه در رشته روانكاوي مشغول به تدريس شد. در ضمن با همكاري عده‌اي از همكاران و شاگردان خود موسسه‌اي به نام مؤسسه روانكاوي هورناي در نيويورك داير نمود، كه هم ‌اكنون اين موسسه به وسيله شاگردان او اداره مي‌شود. كارن هورناي بسياري از نظريات فرويد، از جمله نظريه معروف غريزه جنسي او را رد مي‌كند. وي برخلاف فرويد كه علت اساسي بيماري‌هاي رواني را سركوب نمودن تمايلات غريزي و از همه مهم‌تر غرايز جنسي مي‌داند، معتقد است كه بيماري‌هاي رواني حاصل روابط خشن و ناهنجار افراد محيط كودك مي‌باشد. نظريات هورناي درباره بيماري‌هاي رواني حاصل تجربه او در رابطه با صدها بيمار رواني است و بنابراين از دقت خاصي برخوردار است. آثار هورناي حكم آينه روشني را دارند كه خواننده به سهولت مي‌تواند تاريك‌ترين زواياي وجود خود را در آن ببيند و آگاهي همه جانبه‌اي نسبت به وجود خود پيدا كند.

تضادهاي دروني ما

 • 90,000 تومان

اين كتاب شامل دو قسمت است. در قسمت اول نويسنده نشان مي‌دهد كه حساسيت‌ها و ناراحتي‌هاي روحي به چه طريق در شخص ايجاد مي‌شود و به شخصيت او يك حالت عصبي و ناسالم مي‌دهد. در قسمت دوم اثرات و عوارضي را كه اين حالت‌هاي ناسالم و عصبي به بار مي‌آورند تشريح مي‌كند. خانم هورناي بسياري از نظريات فرويد، از جمله نظريه معروف ”غريزه جنسي“ او را رد مي‌كند. وي برخلاف فرويد كه علت اساسي بيماري‌هاي رواني را سركوب نمودن تمايلات غريزي و از همه مهم‌تر غرايز جنسي مي‌داند، معتقد است كه بيماري‌هاي رواني حاصل روابط خشن و ناهنجار افراد محيط با كودك مي‌باشد.

نگاه در سكوت

 • 115,000 تومان

عنوان انگليسي اين كتاب «سخنراني‌ها و گفتگوها» است كه در آن موضوعاتي از قبيل لذت، خشم، نفرت، ترس، آزمندي، تضاد، تيرگي و آشفتگي ذهن مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. «كريشنا مورتي» در تعاليم خود چند اصل كلي را در نظر دارد و تمام حرف او بر سر همين چند اصل است كه به صورت‌هاي مختلف تكرار مي‌شود. اما براي ويران كردن حصار ”خود“ در واقع يك راه عرضه مي‌كند و هر چيز ديگري مي‌گويد مقدمه‌اي است براي آموختن همان يك راه و آن هنر نگاه كردن به واقعيت است.

شادماني خلاق

 • 98,000 تومان

شعله حقيقت و خجستگي آن هنگام خاموش مي‌گردد كه ذهن، يعني ابزار و جايگاه (خود) اهميت و نقش و سلطه‌اي بيش از حد پيدا مي‌كند و كنترل همه چيز را در اختيار مي‌گيرد. خودشناسي آغاز خردمندي است. بدون شناخت خويشتن، آموختن دانش به نابخردي، جهل، ستيز و رنج و اندوه مي‌انجامد.

خودكاوي

 • 195,000 تومان

هدف اين كتاب طرح مساله خودكاوي است، با انواع مشكلاتي كه در آن وجود دارد. كوشش براي پيشرفت خودكاوي مي‌تواند در درجه اول براي فردي كه مشغول خودكاوي است مفيد باشد، خودكاوي كمك اساسي مي‌كند به شناخت كلي ساختار شخصيت خويش و اين شناخت نه تنها كمك مي‌كند به كشف و رشد استعدادهاي دروني‌اي كه تا كنون از تجلي بازمانده و به حالتي نيمه‌مرده درآمده‌اند، بلكه مهم‌تر از اين، كمك به رشد و تكامل استعدادها و امكاناتي است كه مي‌تواند يك شخصيت نيرومند و هماهنگ بسازند، شخصيتي كه عوامل بروني به سادگي نتواند بر آن اثر مخرب بگذارند و آن را وادار به پيروي از عوامل و كيفيت‌هاي ناشناخته نمايند، عواملي كه معمولا يك زندگي و هستي اجباري و بي‌اختيار را به انسان تحميل مي‌كنند.

صفحه‌ی 1