������ �������� ������


تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
درمان وابسته به پذیرش و تعهد اکت
 • 10,000 تومان
 • با تخفیف: 10,000 تومان
درمان با روش حل مسئله
 • 6,500 تومان
 • با تخفیف: 6,500 تومان
فراسوی آزادی و شان
 • 9,800 تومان
 • با تخفیف: 9,800 تومان
مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری
 • 460,000 تومان
 • با تخفیف: 460,000 تومان

درمان وابسته به پذیرش و تعهد اکت

 • 10,000 تومان

درمان وابسته به پذیرش و تعهد (اکت) یک الگوی سلامت را طی دنبال می‌کند، و درآن فرض می‌شود که هدف زندگی سالم ربطی به احساس خوب یا بد داشتن ندارد. لذا، از لحاظ روانشناختی، داشتن افکار و احساس‌های مطلوب معرف سلامت‌روانی است.

درمان با روش حل مسئله

 • 6,500 تومان

آنچه در این کتاب درمان با روش حل مسئله (پی اس تی) نامیده شده یک رویکرد شناختی - رفتاری است که بر آموزش در زمینه پذیرش و کاربست مؤثر نگرش و مهارت‌های حل مسئله انطباقی متمرکز است. این روش درمانی یک رویکرد مثبت‌گرا نسبت به مداخله بالینی است و هدف آن نه‌ تنها کاستن از آسیب روانی بلکه افزودن بر کارکرد روانی و رفتاری در یک جهت مثبت برای جلوگیری از بازگشت مشکلات قبلی و ایجاد مشکلات تازه بالینی و نیز به حداکثر رسانیدن کیفیت کلی زندگی است.

فراسوی آزادی و شان

 • 9,800 تومان

اسکینر در این کتاب به مشکلاتی که انسان معاصر با آن درگیر است و آینده او را تهدید می‌کند، از جمله آلودگی بیش از حد محیط زیست، ازدیاد بی‌حساب جمعیت، نابود شدن منابع طبیعی و جنگ هسته‌ای اشاره می‌کند. او می‌گوید علم به صورت نامناسب رشد کرده. علم، نخست به مسائل ساده پرداخته و کنترل انسان را بر طبیعت بی‌جان گسترش داده اما انسان را برای مشکلات جدی ناشی از این کنترل آماده نکرده است. شناخت انسان از مسائل فیزیکی و زیست‌شناختی خیلی بیش از شناخت او از مسائل خود انسان و رفتار انسان بوده و اسکینر بر این اعتقاد است که برای مقابله با خطرات فعلی، علم رفتار نیز باید به چنان پیشرفتی نایل آید که از طریق آن انسان بتواند به یک تکنولوژی نیرومند رفتار دست یابد.

مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری

 • 460,000 تومان

علم روانشناسی شاخه‌های تخصصی فراوانی دارد که یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین آنها یادگیری است. یادگیری از معدود زمینه‌های روانشناسی است که اندک زمانی پس از استقلال یافتن روانشناسی به عنوان یک نظام علمی پای گرفت و تا کنون در گسترش دانش روانشناسی نقش بزرگی ایفا کرده است. یادگیری نه تنها به عنوان یک زمینه علمی که به خودی خود حائز اهمیت است مورد توجه صاحب نظران قرار دارد، بلکه از آنجا که سایر رشته‌های روانشناسی یادگیری را اساس شناسایی مسایل مورد بحث خود می‌دانند این شاخه تخصصی علم روانشناسی، از همان روزهای نخست تاسیس روانشناسی علمی، مورد توجه روانشناسی مختلف بوده است

صفحه‌ی 1