فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
تاریخ روانشناسی در 10 پرسش
 • 79,500 تومان
 • با تخفیف: 79,500 تومان
اضطراب (دفتر سوم) شکل‌های ابژه a
 • 69,500 تومان
 • با تخفیف: 69,500 تومان
اضطراب (سمینار ژاک لاکان) دفتر دوم
 • همراه با تخفیف
 • 79,500 تومان
 • با تخفیف: 75,525 تومان
اضطراب (سمینار ژاک لاکان)
 • 114,500 تومان
 • با تخفیف: 114,500 تومان

تاریخ روانشناسی در 10 پرسش

 • 79,500 تومان

کتاب پیش رو اثری درباره تاریخ روانشناسی است که تحولات و مباحث مهم تاریخی در همه حوزه‌های روانشناسی را پوشش می‌دهد و با تمرکز بر 10 موضوع ادراکیء که امروز با هم در ارتباط هستندء گذشته را به حال پیوند می‌دهد. روانشناسی چگونه به یک علم تبدیل شد و در کدام دسته از علوم قرار گرفت؟ روانشناسی این واقعیت را که هر فردی به نوعی متفاوت از دیگران است را چطور ارزیابی می‌کند و توضیح می‌دهد؟ آیا روانکاوی علمی است؟ چرا علوم شناختی جایگزین رفتارگرایی شد؟ کتاب پیش رو به همه این سوالات و بیش از آن پاسخ می‌دهد و در جریان کار به کل بازه روانشناسیء از عصب‌شناسی و هوش مصنوعی گرفته تا هرمنوتیک و پژوهش‌های کیفیء می‌پردازد.

اضطراب (دفتر سوم) شکل‌های ابژه

 • 69,500 تومان

ژاک لاکان چهره‌ای شناخته‌ شده و مهم در تاریخ روانکاوی به شمار می‌آید و یکی از تاثیرگذارترین متفکران قرن بیستم است. لاکان در «اضطراب» که برای اولین ‌بار به زبان انگلیسی در دسترس خوانندگان قرار گرفته با ما از ماهیت اضطراب صحبت می‌کند. او در این بحث بیان می‌کند که این نوستالژی داشتن ابژه نیست که موجب اضطراب می‌شود، بلکه نزدیکی به آن است که در ما ایجاد اضطراب می‌کند. درس‌های لاکان در سال‌های 1962 و 1963 در سمینارهایی که او در بیمارستان سنت ـ آن را ارائه می‌داد، مبنای مراحل اولیه آموزه‌های او را شکل می‌دهد. در این کتاب برای اولین‌ بار با صورت‌های مختلف و ناشناخته a و در کنار آن توضیح لاکان از مسئله «میل تحلیل‌گر» آشنا می‌شویم. لاکان با بررسی این مفاهیم از زوایای مختلف، مخاطبان خود را با دقت زیاد به بازه‌ای از موضوعات می‌برد، موضوعاتی مانند اضطرابی که بین لذت و میل قرار می‌گیرد، انتقال متقابل و تفسیر، و خیال‌پردازی و چهارچوب آن. این نسخه ارزشمند که کتاب پنجم سمینار ژاک لاکان است، برای دانشجویان و فعالان حوزه روانکاوی و دانشجویان و استادان رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی، ادبیات و نظریه انتقادی جامعه‌شناسی و روانشناسی جالب و قابل توجه است.

اضطراب (سمینار ژاک لاکان) دفتر دوم

 • 79,500 تومان

ژاک لاکان چهره‌ای شناخته ‌شده و مهم در تاریخ روانکاوی به ‌شمار می‌آید و یکی از تاثیرگذارترین متفکران قرن بیستم است. لاکان در «اضطراب» که برای اولین‌ بار به زبان انگلیسی در دسترس خوانندگان قرار گرفته با ما از ماهیت اضطراب صحبت می‌کند. او در این بحث بیان می‌کند که این نوستالژی داشتن ابژه نیست که موجب اضطراب می‌شود، بلکه نزدیکی به آن است که در ما ایجاد اضطراب می‌کند. درس‌های لاکان در سال‌های 1962 و 1963 در سمینارهایی که او در بیمارستان سنت ـ آن را ارائه می‌داد، مبنای مراحل اولیه آموزه‌های او را شکل می‌دهد. در این کتاب برای اولین‌ بار با صورت‌های مختلف و ناشناخته a و در کنار آن توضیح لاکان از مسئله «میل تحلیل‌گر» آشنا می‌شویم. لاکان با بررسی این مفاهیم از زوایای مختلف، مخاطبان خود را با دقت زیاد به بازه‌ای از موضوعات می‌برد، موضوعاتی مانند اضطرابی که بین لذت و میل قرار می‌گیرد، انتقال متقابل و تفسیر، و خیال‌پردازی و چهارچوب آن. این نسخه ارزشمند که کتاب پنجم سمینار ژاک لاکان است، برای دانشجویان و فعالان حوزه روانکاوی و دانشجویان و استادان رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی، ادبیات و نظریه انتقادی جامعه‌شناسی و روانشناسی جالب و قابل توجه است.

اضطراب (سمینار ژاک لاکان)

 • 114,500 تومان

ژاک لاکان چهره‌ای شناخته‌شده و مهم در تاریخ روانکاوی به شمار می‌آید و یکی از تاثیرگذارترین متفکران قرن بیستم است. لاکان در اضطراب که برای اولین بار به زبان انگلیسی در دسترس خوانندگان قرار گرفته با ما از ماهیت اضطراب صحبت می‌کند. او در این بحث بیان می‌کند که این نوستالژی داشتن ابژه نیست که موجب اضطراب می‌شود، بلکه نزدیکی به آن است که در ما ایجاد اضطراب می‌کند. درس‌ها لاکان در سال‌های 1962 و 1963 در سمینارهایی که او در بیمارستان سنت - آن ارائه می‌داد. مبنای مراحل اولیه آموزه‌های او را شکل می‌دهد. در این کتاب برای اولین بار با صورت‌های مختلف و ناشناخته a و در کنار آن توضیح لاکان از مسئله "میل تحلیلگر" آشنا می‌شویم. لاکان با بررسی این مفاهیم از زوایای مختلف، مخاطبان خود را با دقت زیاد به بازه‌ای از موضوعات می‌برد. موضوعاتی مانند اضطرابی که بین لذت و میل قرار می گیرد، انتقال متقابل و تفسیر، و خیال‌پردازی و چهارچوب آن.

صفحه‌ی 1