�������� ������������


تولیدکنندهبازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
راه‌های نو در روانکاوی
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
انسان برای خویشتن ( پژوهشی در روانشناسی اخلاق )
جامعه سالم
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
داشتن یا بودن
 • 130,000 تومان
 • با تخفیف: 130,000 تومان
بنام زندگی
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
بحران روانکاوی
 • 175,000 تومان
 • با تخفیف: 175,000 تومان

راه‌های نو در روانکاوی

 • 45,000 تومان

هدف این کتاب نشان دادن اشتباهات و خطا‌های روانکاوی نیست، بلکه برطرف کردن عناصر در خور بحث و تردید و فراهم آوردن امکانات گسترش روانکاوی و ارتقای توان بالقوه‌ی آن است. در نتیجه‌ی ملاحظات تئوریک و تجربه‌های عملی، بر این باورم که گستره‌ی مسائل قابل فهم را می‌توان وسعت بخشید، به شرط آنکه برخی مفروضات تئوریکی را که تاریخ تحمیل کرده است کنار بگذاریم و تئوری‌هایی را که بر پایه آنها وضع شده است ندیده بگیریم.

انسان برای خویشتن ( پژوهشی در روانشناسی اخلاق )

 • 40,000 تومان

این کتاب از بسیاری جهات ادامه کتاب (گریز از آزادی) است، که در آن کوشش کردم تا فرار انسان امروزی را از خود و آزادی خویش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم، در این کتاب درباره اصولی اخلاقی، هنجارها و ارزش‌هایی که به درک نفس و استعدادهای نهانی انسان رهنمون است بحث می‌کنیم.

جامعه سالم

 • 50,000 تومان

در کتاب جامعه سالم کوشش شده است نشان دهد که زندگی در دموکراسی قرن بیستم نیز از چندین نظر نوعی دیگر گریز از آزادی است. و تجزیه و تحلیل این گریز مبتنی بر از خود بیگانگی موضوع عمده این کتاب است. در کتاب گریز از آزادی از همین نویسنده به خصوصیت قدرت‌گرایی پرداخته شده است. این کتاب نیز به نوعی ادامه گریز از آزادی و تا حدی دنباله کتاب ‹‹انسان برای خویشتن›› است. در کتاب حاضر سعی شده به طور سیستماتیک مفهوم اساسی آنچه را که فروم ‹‹تحلیل روانی اومانیستیک›› نامیده است روشن سازد. بدیهی است نظراتی که در گذشته بیان شده کنار گذاشته نشده‌اند ولی درباره آن‌ها به اختصار سخن گفته شده است تا امکان کافی برای ابراز نتایج مشاهدات و تفکرات سال‌های اخیر فروم فراهم آید.

داشتن یا بودن

 • 130,000 تومان

وعده بزرگ پیشرفت نامحدود، وعده تسلط بر طبیعت، رفاه مادی، وعده بالاترین شادکامی‌ها برای بیشتر مردم و وعده آزادی‌های بلامانع فردی از آغاز عصر صنعتی تاکنون سرچشمه امید و ایمان نسل‌های بشری بوده است. در حقیقت تمدن ما از زمانی شروع شد که بشر تسلط فعال بر طبیعت را آغاز کرد. مساله داشتن در برابر بودن بطوری‌که بودن علی‌البدل داشتن قرارگیرد برای شعور عام یا فهم عادی چندان جاذبه‌ای ندارد. راهنمایان بزرگ زندگی مساله داشتن یا بودن را به‌عنوان جایگزین یکدیگر مرکز و کانون‌های نظام‌های فکری خود قرار داده‌اند. کتاب حاضر در حقیقت بررسی این دو دیدگاه و تفاوت نگاه هر کدام به زندگی از دیدگاه اریک فروم، روانکاو مشهور می‌باشد.

بنام زندگی

 • 120,000 تومان

سخن ما درباره فراوانی و بیزاری است. ببینیم این دو واژه چه معنایی دارند. عبارت جامعه ‌مرفه از سال 1958 به ذهن و فرهنگ مردمان آمریکا راه یافت. واژه فراوانی که به معنای جریان داشتن است از همین دوره رواج پیدا کرد. و واژه بیزاری که به معنای دلتنگی است در نقطه مقابل فراوانی قرار دارد. در این کتاب نویسنده که از روان‌کاوان برجسته آلمانی است به بررسی عواملی همچون خشم، ترس، ناامیدی و پرخاش‌گری می‌پردازد.

بحران روانکاوی

 • 175,000 تومان

این کتاب مشتمل است بر سلسله مقالاتی که بین سال‌های 1932 و 1962 به رشته نگارش کشیده شده‌اند و درون‌مایه مشترک آنها رابطه متقابل بین عوامل جامعه‌شناسی و روانشناسی است.

صفحه‌ی 1