�������� ������������ �������� �������������� �������� ���������� �������� ��������


تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر

بازسازی اختلال شخصیت مرزی مقاوم به درمان (راهنمای روان درمانی ساخت گشای پویشی راهنمای بالینی آموزشی و پژوهشی )

  • 170,000 تومان

بر اساس نظریه « خودتحلیلی» روان رنجوران، قربانی تحلیل آسیب زای خود از مسائل و افراد هستند. در حقیقت این افراد دنیای خود را با طرز فکرهایی غیر منطقی، غیرواقع بینانه ، تعصب آمیز وسوگیرانه ، که الزاما بر اساس شواهد و حقایق نیستند، تحلیل می کنند. این افراد برخلاف افراد منطقی، با تحلیل درست به مسائل پیرامون خود نگاه نمی کنند. افراد منطقی اول شواهد و مدارکی براساس حقایق و واقعیت ها جمع آوری می کنند و سپس براساس آن دست به یک تحلیل بدون قضاوت، سوگیری و دور از بزرگ نمایی یا کوچک نمایید و بر اساس اصولی منطقی و درست می زنند و سپس نتیجه گیری می کنند؛ اما روان رنجورها اول نتیجه گیری می کنند و سپس دنبال اثبات آن بر می آیند. از آنجایی که هدف، اثبات یک نتیجه از قبل به دست آمده است، بنابراین صرفا به دنبال اطلاعاتی خواهند بود که از طریق آن به مقصود دلخواه برسند و در این حال، از هر نوع اطلاعاتی خواه منطقی یا غیر منطقی ، منصفانه یا غیر منصفانه و... بهره خواهند برد.

صفحه‌ی 1