فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
درک خوانداری چیستی و چگونگی درک مطلب
  • 120,000 تومان
  • با تخفیف: 120,000 تومان

درک خوانداری چیستی و چگونگی درک مطلب

  • 120,000 تومان

هدف نهایی کتاب درک خوانداری، چیستی و چگونگی درک مطلب، فقط خواندن کلمات و متن نیست، بلکه فهمیدن آن است. نویسندگان درک خوانداری یا درک مطلب نوشتاری، مراحل تکوین آن و مشکلاتی را که در این کار پیش می‌آید بر اساس یافته‌های جدید مرور می‌کنند؛ و مهارت‌های کلیدی موثر بر درک خوانداری و رشد این مهارت‌ها، ویژگی‌های کودکان دچار مشکلات خوانداری، روش‌های تقویت درک مطلب، و روش‌های تحول درک مطلب را شرح می‌دهند. این درس‌نامه برای پاسخ به سوال‌هایی از این قبیل نوشته شده است که درک خوانداری چیست و چه چالش‌هایی دارد و چگونه می‌توان مهارت خوانداری را تقویت و بر این چالش‌ها غلبه کرد. نویسندگان اهداف مختلف خواندن را نیز تشریح کرده‌اند: خواندن برای لذت‌بردن، خواندن برای سرگرم‌شدن، و خواندن برای آموختن. این نکته مهم هم بررسی شده است که ویژگی‌های خوانندگان و میزان علاقه و انگیزه‌شان چگونه بر فرایند درک خوانداری‌شان تاثیر می‌گذارد. انواع مهارت‌های لازم برای درک خوانداری توصیف ‌شده مانند مهارت کلمه‌خوانی، دانش واژگانی، مهارت‌های نحوی، مهارت‌های گفتمانی، مهارت‌های فراشناختی نویسندگان از این حکایت دارند که هر یک از این مهارت‌ها چگونه به رشد خوانداری کمک می‌کند. این کتاب طوری نوشته شده است که هم برای دانشجو و هم برای معلمان و متخصصان مفید باشد، حتی اگر در باب روان‌شناسی خواندن و مشکلات خوانداری سر رشته‌ای نداشته باشند.

صفحه‌ی 1