فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

�������� ����������������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
تاریخ اندیشه فلسفی چین
  • 65,000 تومان
  • با تخفیف: 65,000 تومان

تاریخ اندیشه فلسفی چین

  • 65,000 تومان

اندیشمندان دوره ماقبل دودمان چین با آثارشان گفتمان فلسفی چین را پایه‌گذاری کردند. پس از آن، در دوره‌های مختلف تاریخی و سیاسی تفکر فلسفی در چین تغییرات بسیاری کرد و مکاتب فلسفی متعددی از این میان سربرآورد. در دوره‌های مینگ و چینگ علوم غربی به چین راه پیدا کردند و به این ترتیب ساختار نظری فلسفه در چین متحول شد. نویسنده در این کتاب، ضمن معرفی مکاتب فلسفی مختلف، به معرفی فیلسوفان هر مکتب و اندیشه‌های فلسفی آنان می‌پردازد.

صفحه‌ی 1