فیلتر‌ها

تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

���������� ����������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
ملک‌جان نعمتی
  • 200,000 تومان
  • با تخفیف: 200,000 تومان
معنویت یک علم است
  • 95,000 تومان
  • با تخفیف: 95,000 تومان

ملک‌جان نعمتی

  • 200,000 تومان

شخصیت شاخص و استوار ملک‌جان، علی‌رغم نابینایی‌اش، از او زنی ساخت که عمری را در میان مردم، به انجام خدمات معنوی و اجتماعی گذراند. او زندگی خود را صرف آموختن و آموزاندن معنویت کرد، معنویتی بدیع که در بطن اجتماع باید به آن پرداخت. او در راه احقاق حقوق خانواده، به خصوص حقوق زنان و کودکان تلاشی خستگی‌ناپذیر کرد، نگاه به آینده داشت و نوآوری و پیش‌تازی‌اش در همه امور، زبانزد عام و خاص بود. در این کتاب، مختصری از شرح زندگانی و تعلیماتش که به همت برخی از شاگردانش به جای مانده، گردآوری شده است. در این گفتارها حس وظیفه‌شناسی، اراده پولادین، شفقت، عشق خالص به خالق و مخلوق، و معنویت بی‌غش موج می‌زند. در پس ظاهری شکننده، درخشش ایمان و شخصیتی کامل را می‌توان دید.

معنویت یک علم است

  • 95,000 تومان

دکتر بهرام الهی که خود استاد دانشگاه و جراح اطفال است، مقصود از نگارش این کتاب را که بر پایة تعلیمات پدرش استاد الهی(1353- 1274) شکل گرفته، ارائة نگرشی تازه در مقولة معنویت می‌داند. دکتر الهی نشان می‌دهد که علم معنویت و علوم مادی گرچه هریک در بعد ویژة خود دامنه‌ای گسترده دارند، اما از یکدیگر جدا نیستند. معنویت علمی است تجربی، مستقل، استوار بر حقایق ملموس و قابل اثبات، و دارای مبانی و اصول خاص خود، که باید با همان نگرش علمی و تجربی و منطق عقلانی که دست‌مایة هر دانشجو یا محقق علوم تجربی است، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. مؤلف ضمن دعوت خواننده به چنین برداشتی، تأکید می‌ورزد که قوانین معنوی حقیقی همواره توجیه عقلانی و استدلال قابل قبول دارند و درک و جذب مفاهیم آن باعث رشد روح و اعتلای جوهر وجود انسان می‌گردد.

صفحه‌ی 1