���������� ����������


تولیدکننده
بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
فضاهای شفابخش (کتاب گویا)
 • 33,000 تومان
 • با تخفیف: 33,000 تومان
فایل صوتی فضاهای شفابخش
 • 21,000 تومان
 • با تخفیف: 21,000 تومان
فضاهای شفابخش (نسخه الکترونیکی)
 • 11,500 تومان
 • با تخفیف: 11,500 تومان
فضاهای شفابخش
 • 134,500 تومان
 • با تخفیف: 134,500 تومان
چگونه خدا مغز شما را تغییر می‌دهد
 • 189,500 تومان
 • با تخفیف: 189,500 تومان

فضاهای شفابخش (کتاب گویا)

 • 33,000 تومان

با صدای: شهره روحی - آسمان مصطفایی
آیا جهان ما را بیمار می‌کند؟ اگر آنچه در اطراف ما که گیج‌کننده و ناهنجار به نظر می‌رسد (مثل رنگ‌ها و صداهایی که سبب غلیان احساسات می‌شوند) بتوانند شیمی سلامت ذهن را خدشه‌دار کنند، آیا ممکن است که همین محیط، قدرت «شفابخشی» داشته باشد؟ این سوالی است که دکتر «استر اشترنبرگ» در کتاب «فضاهای شفابخش» ایجاد می‌کند و نگاهی تحسین برانگیز به «ذهن و تن» و «دریافت و فضا» می‌افکند. «اشترنبرگ» ما را غرق در کشفیاتی می‌کند که چگونگی ارتباط بین حواس، احساسات و سیستم ایمنی را فاش می‌کنند. این مجموعه بر پایه تحقیقاتی گذاشته شده است که چند دهه پیش نشان دادند بیماران بستری، اگر منظره‌ای از طبیعت را داشته باشند، سریع‌تر بهبود می‌یابند.
زمان: 12 ساعت و 8 دقیقه

فایل صوتی فضاهای شفابخش

 • 21,000 تومان

آیا جهان ما را بیمار می‌کند؟ اگر آنچه در اطراف ما که گیج‌کننده و ناهنجار به نظر می‌رسد (مثل رنگ‌ها و صداهایی که سبب غلیان احساسات می‌شوند) بتوانند شیمی سلامت ذهن را خدشه‌دار کنند، آیا ممکن است که همین محیط، قدرت «شفابخشی» داشته باشد؟ این سوالی است که دکتر «استر اشترنبرگ» در کتاب «فضاهای شفابخش» ایجاد می‌کند و نگاهی تحسین برانگیز به «ذهن و تن» و «دریافت و فضا» می‌افکند. «اشترنبرگ» ما را غرق در کشفیاتی می‌کند که چگونگی ارتباط بین حواس، احساسات و سیستم ایمنی را فاش می‌کنند. این مجموعه بر پایه تحقیقاتی گذاشته شده است که چند دهه پیش نشان دادند بیماران بستری، اگر منظره‌ای از طبیعت را داشته باشند، سریع‌تر بهبود می‌یابند.

فضاهای شفابخش (نسخه الکترونیکی)

 • 11,500 تومان

آیا جهان ما را بیمار می‌کند؟ اگر آنچه در اطراف ما که گیج‌کننده و ناهنجار به نظر می‌رسد (مثل رنگ‌ها و صداهایی که سبب غلیان احساسات می‌شوند) بتوانند شیمی سلامت ذهن را خدشه‌دار کنند، آیا ممکن است که همین محیط، قدرت «شفابخشی» داشته باشد؟ این سوالی است که دکتر «استر اشترنبرگ» در کتاب «فضاهای شفابخش» ایجاد می‌کند و نگاهی تحسین برانگیز به «ذهن و تن» و «دریافت و فضا» می‌افکند. «اشترنبرگ» ما را غرق در کشفیاتی می‌کند که چگونگی ارتباط بین حواس، احساسات و سیستم ایمنی را فاش می‌کنند. این مجموعه بر پایه تحقیقاتی گذاشته شده است که چند دهه پیش نشان دادند بیماران بستری، اگر منظره‌ای از طبیعت را داشته باشند، سریع‌تر بهبود می‌یابند.

فضاهای شفابخش

 • 134,500 تومان

آیا جهان ما را بیمار می‌کند؟ اگر آنچه در اطراف ما که گیج‌کننده و ناهنجار به نظر می‌رسد (مثل رنگ‌ها و صداهایی که سبب غلیان احساسات می‌شوند) بتوانند شیمی سلامت ذهن را خدشه‌دار کنند، آیا ممکن است که همین محیط، قدرت «شفابخشی» داشته باشد؟ این سوالی است که دکتر «استر اشترنبرگ» در کتاب «فضاهای شفابخش» ایجاد می‌کند و نگاهی تحسین برانگیز به «ذهن و تن» و «دریافت و فضا» می‌افکند. «اشترنبرگ» ما را غرق در کشفیاتی می‌کند که چگونگی ارتباط بین حواس، احساسات و سیستم ایمنی را فاش می‌کنند. این مجموعه بر پایه تحقیقاتی گذاشته شده است که چند دهه پیش نشان دادند بیماران بستری، اگر منظره‌ای از طبیعت را داشته باشند، سریع‌تر بهبود می‌یابند.

چگونه خدا مغز شما را تغییر می‌دهد

 • 189,500 تومان

کتاب چگونه خدا مغز شما را تغییر می‌دهد؟ یک راهنمای کاربردی و آسان است که فاصله موجود بین معنویت و علم اعصاب را با اطلاعات مفید پر می‌کند و مغز و زندگی شما را بهبود می‌بخشد.

صفحه‌ی 1