���������� ���������� ���������� ����������


تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
مبانی معنویت فطری
  • 125,000 تومان
  • با تخفیف: 125,000 تومان

مبانی معنویت فطری

  • 125,000 تومان

در این کتاب، دکتر بهرام الهی به عنوان جراح اطفال و استاد دانشگاه، با طرز فکری علمی و استدلالی، نظریات دقیق خود را دربارة «معنویت فطری» مطرح می‌کند. معنویت فطری از دیدگاه او، معنویتی است که با سرشت اصلی انسان و نیازهای امروزی او سازگار است. با برخورداری از تعلیمات استاد الهی (1353- 1274)، مؤلف در این کتاب، به بررسی مسائل اصلی وجود، از خالق و خلقت گرفته تا سرشت اصلی انسان و غایت سرنوشت او، می‌پردازد.

صفحه‌ی 1