فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

���������� ������������ ������������ ������������ ���������� ����������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
آموزش اکت برای درمان گروهی
  • 120,000 تومان
  • با تخفیف: 120,000 تومان

آموزش اکت برای درمان گروهی

  • 120,000 تومان

این کتاب یک راهنمای جامع و پیشگام برای درمانگران و مشاورانی است که به اجرای اکت در گروه‌درمانی تمایل دارند. در این کتاب، توضیحات کاملی دربارۀ هر یک از فرآیندهای شش گانۀ کلیدی اکت، نکاتی دربارۀ چهارچوب‌بندی جلسات گروهی و دامنۀ گسترده‎ای از فعالیت‌هایی که تمایل، همکاری و ارتباط را میان شرکت‌کنندگان تقویت می‌کند، ارائه شده است. این کتاب همچنین شامل نکات مشخصی برای اجرای اکت در تعدادی از سناریوهای درمانی از آن دسته گروه درمانی بلندمدت، برنامه‌های کوتاه‌مدت و گروه‌های خودیاری اجتماعی است. با ارائه تمرینات دقیق و فعالیت‌های گروهی، به نظر می‌آید این کتاب همه چیزهایی را که درمانگران برای آغاز کاربست اکت در موقعیت‌های گروهی نیاز دارند بی‌درنگ در اختیار آنان قرار می‌دهد.

صفحه‌ی 1