فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
معجزه در 40 روز (داشته‌هايتان را به خواسته‌هايتان تبديل كنيد)
4 پيمان (راهنمايي كاربردي براي آزادي شخصي)
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
رها از بند (سفر به فراسوي خود)
 • 160,000 تومان
 • با تخفیف: 160,000 تومان
هم‌وابستگي جديد (ياري و راهنمايي براي نسل امروز)
قدرت حقيقي (هشياري عاطفي)
 • 170,000 تومان
 • با تخفیف: 170,000 تومان
پيام گم‌گشته (عرفان بوميان استراليا)
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان
برف در تابستان
 • 100,000 تومان
 • با تخفیف: 100,000 تومان
استادي عشق (راهنمايي كاربردي براي هنر رابطه)
 • 40,000 تومان
 • با تخفیف: 40,000 تومان
وجود مقدس شما (كشف نور درون)
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان
چرا خوبان رنج مي‌برند
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
دوست داشتن وضعيت موجود (4 پرسش براي دگرگوني زندگي)

آرامش به هر قيمتي (راه درمان بيماري راضي كردن)

 • 120,000 تومان

ويژگي‌هاي آدم‌هاي اهل «آرامش به هر قيمتي»: 1. آرامش را برتر از هر چيزي مي‌دانند. 2. مي‌كوشند از بگومگو، اختلاف و دعوا دوري كنند. 3. از خشم مي‌ترسند. 4. سابقه خشونت، طرد يا بي‌توجهي در خردسالي دارند. 5. خواسته‌ها و نيازهاي ديگران را مقدم بر خواسته‌ها و نيازهاي خود مي‌دانند. 6. در دل از آدم‌هاي پرخاشگر بيزارند. 7. خواسته خود را بر زبان نمي‌آورند. 8. همسري ستيزه‌جو به خود جذب مي‌كنند. 9. احساس‌هايشان را فرومي‌خورند. 10. از تصميم‌هايي كه بر ديگران تاثير مي‌گذارد -مانند انتخاب فيلم، رستوران و موارد مشابه - فرار مي‌كنند. دبورا در‌پور، مددكار اجتماعي، مشاور و يك آدم اهل «آرامش به هر قيمتي» پيشين، توصيف مي‌كند كه چگونه ريشه‌هاي شخصيت راضي‌كننده خود را در شجره‌نامه خانوادگي‌اش و جنايت دردناكي كه بر پنج نسل تاثيرگذاشته بود، يافته است. او در اين كتاب، از تجربه‌هاي خود و نيرويي كه پس از چيرگي بر بيماري راضي كردن به‌دست آورده است و همچنين تجربه‌هاي مشابه ديگران سخن مي‌گويد. بهبوديافتگان از بيماري راضي كردن ديگران، با بهبود زخم‌هاي قلب خود به آرامش دروني دست يافته‌اند و شجاعانه و داوطلبانه، تجربه‌هاي خود را دراختيار خوانندگان اين كتاب قرار داده‌اند.

معجزه در 40 روز (داشته‌هايتان را به خواسته‌هايتان تبديل كنيد)

 • 110,000 تومان

ملودي بيتي در طي بيست و پنج سال، دوست قابل اعتماد ميليون‌ها خواننده شده است و در كتاب «معجزه در چهل روز»، عصاره همه آموخته‌هايش درباره شكرگزاري، تسليم و اتصال با قدرت حقيقي را ارائه مي‌دهد. بيتي در برنامه ابتكاري شش هفته‌اي خود به ما كمك مي‌كند معجزاتي را كه مايليم بيافرينيم، پايه‌ريزي كنيم و سپس گام به گام در تمرين معجزه - كه از تركيب قدرتمندترين اصول معنوي و درماني شكل گرفته است و مي‌توان آن را به تنهايي، با يار يا در گروه انجام داد - ما را همراهي مي‌كند. او در طي مسير، تجربه خودش و شركت‌كنندگان كارگاه معجزه از معجزه‌آفريني را براي ما آشكار مي‌سازد. اين سرگذشت‌هاي موثر و حاكي از چيرگي بر سختي‌ها و دست‌يابي به پذيرش و بخشايش، نشان مي‌دهند كه دگرگوني و تحول در دسترس ماست و اشتياق پيش‌روي با شوري تازه براي زندگي را در دل ما بيدار مي‌كنند.

4 پيمان (راهنمايي كاربردي براي آزادي شخصي)

 • 75,000 تومان

دن ميگل روييز در كتاب «چهار پيمان» سرچشمه باورهاي محدودكننده خود را كه شادي را از ما مي‌ربايند و رنج بيهوده مي‌آفرينند، براي ما آشكار مي‌كند. «چهار پيمان» بر اساس خرد باستاني تلتك‌ها كد رفتاري نيرومندي را پيشنهاد مي‌كند كه مي‌تواند زندگي‌هاي ما را به سرعت به تجربه‌اي از آزادي، شادي واقعي و عشق دگرگون سازد. كتاب دن ميگل روييز، نقشه راهي به سوي روشني و آزادي‌ست. - ديپاك چوپرا، نويسنده كتاب «هفت قانون موفقيت» روييز در سنت كاستاندا چكيده خرد ضروري تلتك را به اين شكل كه زندگي كردن به‌عنوان جگجويي صلح‌طلب در جهان مدرن -چه براي مردان، چه براي زنان - چه معنايي دارد، آشكارا و بدون عيب و نقص توضيح مي‌دهد. -دن ميلمن، نويسنده كتاب «راه جنگجوي صلح‌طلب»

رها از بند (سفر به فراسوي خود)

 • 160,000 تومان

به راستي كيستيد؟ رها بودن از محدوديت‌ها و اوج گرفتن وراي چارچوب‌ها چگونه خواهد بود؟ براي يافتن چنين آرامش و رهايي درونيء چه كاري را مي‌توانيد هر روز انجام دهيد؟ كتاب «رها از بند» پاسخي ساده و بسيار دروني به اين پرسش‌ها مي‌دهد. خواه اين نخستين كاوش شما در فضاي دروني باشدء خواه زندگي‌تان را صرف سفر دروني كرده باشيدء اين كتاب رابطه شما را با خودتان و جهان پيرامون‌تان دگرگون خواهد ساخت. «رها از بند» نخست رابطه شما را با افكار و عواطف‌تان روشن مي‌سازد و به شما كمك مي‌كند از سرچشمه افت و خيزهاي انرژي دروني‌تان آگاه شويد. سپس به اين موضوع مي‌پردازد كه براي رهايي افكارء عواطف و الگوهاي انرژي عادتي كه آگاهي شما را محدود مي‌كنندء چه كاري مي‌توانيد انجام دهيد. سرانجامء اين كتاب با روشني كاملء دري به رويتان مي‌گشايد تا در فضاي آزاد دروني‌ترين بخش وجودتان زندگي كنيد.

هم‌وابستگي جديد (ياري و راهنمايي براي نسل امروز)

 • 150,000 تومان

سال‌ها پس از آن كه ملودي بيتي با اثر پيشگامانه‌اش به نام (پاياني بر هم‌وابستگي)ء جهان را با اين واژه آشنا كردء هنوز اين پرسش باقي‌ست كه هم‌وابستگي چه هست و چه نيست. بيتي در اين كتاب مكمل براي ما روشن مي‌كند كه چه برداشت‌هايي از هم‌وابستگي نادرست هستند. همچنين يادآوري مي‌كند كه بيش‌تر رفتار‌هاي هم‌واستهء رفتارهايي عادي هستند كه از حد گذشته‌اند. گاهي زيادي تلاش مي‌كنيمء زيادي علاقه نشان مي‌دهيمء كم‌تر احساس مي‌كنيم يا بيش از حد درگير مي‌شويم. او نشان مي‌دهد هم‌وابستگي بيماري نيستء بلكه مجموعه‌اي از رفتارهاست كه مي‌توان تجزيه و تحليل كرد و به خوبي بر آنها پيروز شد. بيتي در طول راهء سرگذشت الهام‌بخش خود و ديگران را به شيوه‌اي اثربخش تعريف مي‌كند تا بتوانيم از نقش قرباني خارج شويم. او نشان مي‌دهد اگر چه شايد در حل حاضر چنين رفتاري ناممكن به نظر برسدء اما صرف نظر از شرايط موجودء ما قدرت مراقبت از خودمان را داريم. (هم‌وابستگي جديد) كه از سادگي و خرد نهادينه بيتي برخوردار استء‌ كتاب راهنمايي‌ست براي يادگيري آن كه همان كسي كه هستيم باشيم و ابزاري ضروري به ما مي‌دهد تا با كنار گذاشتن رفتارهاي ناسالمء زندگي خود را پس بگيريم.

قدرت حقيقي (هشياري عاطفي)

 • 170,000 تومان

تجربه‌كردن عواطفء يكي از دشوارترين كارهاست. بسياري از مردمء حتي هنگامي كه از درون در جوش و خروش هستندء نمي‌دانند كه خشمگين شده‌اند و برخي از آدم‌ها در حالي كه غمء يگانه همنشين آن‌هاستء نمي‌دانند كه اندوهگين هستند. بسياري از آدم‌هاء فقط هنگامي از عواطفشان آگاه مي‌شوند كه جريان‌هاي شديد عاطفي ء زندگي‌شان را پريشان سازد و عادت‌هايي را كه به منظور بقاء دست‌يابي به موفقيت يا اهداف ديگر به دست آورده‌اندء به هم بريزد.

پيام گم‌گشته (عرفان بوميان استراليا)

 • 110,000 تومان

اين داستان شگفت انگيز ماجراجويانه و يكي از عناوين پر فروش نيويورك تايمز فرصتي براي كشف خرد يك فرهنگ باستاني و شنيدن پيام نيرومند آن را به ما مي‌دهد. اين قبيله خانه به دوش بوميان نخستين كه خود را مردم حقيقي مي‌ناميدند زني آمريكايي را به سرزمين دور دست خود فرا خواندند تا آنها را در سفري 4 ماهه در عمق بيابان‌هاي استراليا همراهي كند. مورگان در حالي كه با پاي برهنه 2250 كيلومتر از بيابان‌هاي سوزان، سخت و ناهموار را همراه با مردم قبيله طي مي‌كرد شيوه جديدي از زندگي كردن را آموخت از جمله روش درمان بوميان كه از فرهنگ پنجاه هزار ساله آنها بر مي‌آمد. سر انجام اين تجربه به دگرگوني شخصي چشم‌گير مورگان انجاميد.

برف در تابستان

 • 100,000 تومان

مراقبه چنان كه من آن را درك مي‌كنم، آرامش، تمركز، بينش يا هر احساس ديگري را ايجاد نمي‌كند، بلكه مراقبه، ديدن روشن و آشكار رويدادها در هر لحظه به شيوه‌اي بسيار ساده است. اگر هدف ما از مراقبه، ايجاد يا دست‌يابي به آرامش يا بينش باشد، در واقع مي‌كوشيم از جايي آغاز كنيم كه بايد مقصدمان باشد. در نتيجه، همواره به جايگاه اوليه بازمي‌گرديم، زيرا از آنجا كه هستيم، آغاز نكرده‌ايم. به بياني ديگر، مراقبه، گفت و گوي دروني كامل يا دركي ژرف از مسايل زندگي‌ست. بنا براين، نبايد تفاوتي ميان گشودن گره‌هاي ذهني - يعني حل مسايل، از روان‌رنجوري تا موارد ديگر - و مراقبه وجود داشته باشد. همه اين‌ها بخشي از يك فرايند هستند. از نظر من، مشاوره‌‌ي روان‌شناختي، تفاوت چنداني با راهنمايي كردن در زمينه مراقبه ندارد. از اين رو، كسي كه انسان‌ها را درك نمي‌كند، اما دانسته‌هاي كتابي فراواني دارد، آموزگار يا مشاوري براي مراقبه نيست، بلكه يك دانشمند است.

استادي عشق (راهنمايي كاربردي براي هنر رابطه)

 • 40,000 تومان

در دوران خردسالي، وقتي با كسي مشكلي داريم، خشمگين مي‌شويم. به هر دليلي كه باشد، خشم مشكل را پس مي‌راند و ما به نتيجه دلخواهمان دست مي‌يابيم. وقتي دوباره با مشكلي روبه‌رو مي‌شويم، مي‌دانيم اگر خشمگين شويم، مشكل عقب‌نشيني مي‌كند. بنابراين، پي‌درپي تمرين مي‌كنيم تا استاد خشم شويم. براي استاد شدن در عشق، بايد عشق را تمرين كنيم. هنر برقراري ارتباط نيز مهارتي كامل است و تنها راه رسيدن به مرتبه استادي، تمرين است. بنابراين، مهارت پيدا كردن در روابط با تمرين به دست مي‌آيد و به مفاهيم ذهني و دست يابي به دانش بستگي ندارد.

وجود مقدس شما (كشف نور درون)

 • 110,000 تومان

دبي فورد در اين اثر جاوداني و مهم،بي‌باكانه پرده از نور درون بر‌مي‌دارد و با اين كار،راهي به سوي وجودهاي برتر ما مي‌گشايد.به گفته خود نويسنده اين دگرگوني مقدس در آگاهي براي همه جويندگتن عشق و نيروي تزلزل‌ناپذير در دسترس است. اگر از گشت و گذار در نيمه تاريك وجود خسته شده ايد،اين كتاب شما را بالا مي‌كشد و نشان مي‌دهد معجزه‌هاي جلوي چشم ما كجا پنهان هستند.

چرا خوبان رنج مي‌برند

 • 70,000 تومان

رنج بخشي از زندگي و مانند آموزگار ماست. بعضي از بهترين درس‌هاي زندگي را از دست مي‌دهيم افسوس كه بسياري از ما با درك نكردن اين حقيقت، براي دوري گزيدن ظاهري از تجربيات تلخ به هر كاري دست مي‌زنيم. با نزديك شدن مصيبت و گرفتاري راهي براي فرار مي‌جوييم، غافل از آن كه آن‌ها هرگز دور نمي‌شوند. تجربيات تلخ فقط براي مدتي محو مي‌شوند و سپس به شكلي وحشتناك دوباره به سراغ ما مي‌ايند. با گريز از گرفتاري و رنج، در گام بعدي مشكل بزرگ‌تري را به سوي خود مي‌خوانيم. براي گريز از مشكلات كوشش نكنيد، زيرا اين كار ناممكن است. از طرفي براي ناگزير بودن در رويارويي با آنها اجازه ندهيد مشكلات به سادگي وارد شوند، بلكه براي مواجهه با انها آماده باشيد و با اين جملات به آنها خوش‌آمد بگوييد خوش آمدي دوست من چه پيامي از سوي خداوند برايم آورده‌اي؟ به اين ترتيب شما درمي‌يابيد كه هر مشكلي مانند بسته‌اي غبارآلود است كه ظاهري ناخوشايند ، اما هديه‌اي با ارزش در بردارد. هر تجربه ناخوشايند، گنجينه‌اي از عقل و قدرت را در خود نهان دارد. كسي كه به اين آگاهي رسيده رسيده باشد، به رنج‌ها با لبخند پاسخ مي‌دهد او يك فاتح راستين و مسير او پيروزي است.

دوست داشتن وضعيت موجود (4 پرسش براي دگرگوني زندگي)

 • 135,000 تومان


كار بايرن كيتي، موهبتي بزرگ براي جهان ماست. ريشه رنج، واقعي دانستن افكارمان است، همان داستان‌هايي كه پي در پي در ذهن ما اجرا مي‌شوند. كار بايرن كيتي همچون شمشيري برنده اين توهم را مي‌شكافد و شما را توانمند مي‌سازد تا جوهر ازلي و ابدي وجودتان را بشناسيد. شادي، آرامش و عشق، حالات طبيعي شما و برخاسته از اين جوهر هستند. «دوست داشتن وضعيت موجود» كليد را به شما مي‌دهد. اكنون آن را به كار ببريد...

1  2  3  4  صفحه‌ی 1