فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
اما
 • 170,000 تومان
 • با تخفیف: 170,000 تومان
چگونه افلاطون بخوانیم
 • 96,000 تومان
 • با تخفیف: 96,000 تومان
الیزابت فینچ
 • 160,000 تومان
 • با تخفیف: 160,000 تومان
اقتدار‌گرایی (3 کاوش در نظریه انتقادی)
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
جاذبه و رحمت
 • 98,000 تومان
 • با تخفیف: 98,000 تومان
نقد عقل عملی
 • 160,000 تومان
 • با تخفیف: 160,000 تومان
اصول نسبیت (مجموعه مقالات اصلی در نظریه نسبیت خاص و عام)
بلندی‌های بادگیر
 • 180,000 تومان
 • با تخفیف: 180,000 تومان
شب پرستاره (داستان‌هایی از تاریخ هنر به زبان ساده) مجموعه داستان تصویرسازی
علم کاوشی در محتوا
 • 68,000 تومان
 • با تخفیف: 68,000 تومان
تفکر نامتناهی (حقیقت و بازگشت به فلسفه)
 • 76,000 تومان
 • با تخفیف: 76,000 تومان
بدیل‌های سرمایه‌داری (طرح‌هایی برای 1 اقتصاد دموکراتیک)

اما

 • 170,000 تومان

اما وودهاس دختری است خوش‌قلب ولی خیالباف که تصور می‌کند همه آدم‌ها را می‌شناسد و می‌تواند سرنوشت آنها را رقم بزند. به تدریج پرده پندار کنار می‌رود و اما در جریان حوادث از خودفریبی به خودشناسی می‌رسد. جین آستین در این رمان اوج هنر طنز خود را به نمایش گذاشته است.

چگونه افلاطون بخوانیم

 • 96,000 تومان

«اگر کسی را بیابم که بتواند در واحد جزئیات کثیر را ببیند و در جزئیات کثیر و پراکنده صورت واحد را، چنان سر در پی او می‌گذارم که گویی خدای من است. من کسانی را که از این هنر بهره‌ورند اهل دیالکتیک می‌نامم.» ــ افلاطون. موضوعاتی که افلاطون به آنها پرداخته متنوع و وسیع‌اند. او پرسش‌هایی را مطرح کرد که امروز هم پیش روی ما هستند و برای پاسخ به آنها به مطالعه صورت‌های انتزاعی پرداخت. جهان ایده‌ها موضوع جست‌وجوی افلاطون برای کشف حقیقت شد. ریچارد کروت در این مقدمه بی‌نظیر اندیشه یکی از بنیان‌گذاران فلسفه غرب را، از خلال گفت‌وگوهایی که نوشته، کاویده است. او از محاورات اولیه و پرسش‌های اخلاقی افلاطون آغاز می‌کند و تا بررسی متافیزیک افلاطون در آثار متأخرتر پیش می‌رود.

الیزابت فینچ

 • 160,000 تومان

کدام واژه‌ دیگر در زبان انگلیسی این چنین با اسطوره درآمیخته، نابجا به کار رفته، نادرست فهمیده شده، به هزاران معنا و مقصود تفسیر شده، تباه شده و بر زبان میلیون‌ها دروغزن جاری شده است، کدام واژه جز «عشق»؟ و آیا چیزی پیش‌پاافتاده‌تر از شکایت کردن و نالیدن از عشق وجود دارد؟ اما، با تمام این تفاصیل جایگزینی برایش نداریم، زیرا در عین حال به سد سکندر می‌مانَد، استوار، نفوذناپذیر، مقاوم در برابر طوفان، صاعقه‌شکن.

اقتدار‌گرایی (3 کاوش در نظریه انتقادی)

 • 75,000 تومان

لیبرال دموکراسی امروزه گرفتار بحران شده یا، چنان‌چه بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، عرصه بر آن تنگ شده است. نه‌فقط در ایالت متحده، بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی و در میان قاطبه ملل این پهنه خاکی، شاهد سربرآوردن دوران جدیدی از سیاست‌های دموکراسی‌ستیز هستیم که اغلب‌شان به شکلی فزاینده حائز ویژگی‌های اقتدارگرایانه هستند. در این کشورها، یکی پس از دیگری، جنبش‌های اجتماعی و سران سیاسی توانسته‌اند شعله‌های بیگانه‌هراسی، نژادپرستی، بومی‌گرایی و پوپولیسم ارتجاعی را برافروزند... مقاله‌های گردآوری شده در این مجلد، ازجریان‌های نیرومند نظریه انتقادی بهره گرفته‌اند تا برخی ابعاد بحران سیاسی جاری را درک‌پذیر سازند. بر خلاف سایر شاخه‌های نظریه سیاسی و اجتماعی، نظریه انتقادی برای [پرداختن به] مسئله بحران دموکراتیک به رویکردهایی متوسل می شود که پیوندهای پیچیده میان نگرش‌های سوبژکتیو و روندهای تاریخی کلان را، خاصه روندهای تاریخی سرمایه‌داری و ماهیت متغیر دولت‌ها و فرماسیون‌های اجتماعی، بررسی می‌کنند. برگرفته از مقمه کتاب

جاذبه و رحمت

 • 98,000 تومان

ماهیت کاستی‌ناپذیر رنج که هنگام تجربه آن دچار وحشت می‌شویم برای این مقدر گشته است که اراده را متوقف سازدء همچنان که پوچی عقل را متوقف می‌سازد و غیبت عشق راء تا شاید انسان که بدین ترتیب به نهایت قوای بشری‌اش رسیده است بیارامدء بایستدء به بالا بنگرد و انتظار بکشد... هنگاهی که در ژرف‌ترین ژرفناهای وجودمان نیاز به ندایی داریم که معنایی بدهد هنگاهی که در طلب پاسخی فریاد می‌کشیم و پاسخی به ما داده نمی‌شود آن زمان است که سکوت خداوند را تجربه می‌کنیم... پس از تجربه این سکوتء برخی همچون دیوانگان شروع به حرف‌زدن با خود می‌کنند. پس از آن هرچه کنندء فقط باید برای‌شان دلسوزی کرد. برخی دیگر که تعدادشان هم زیاد نیست همه قلب‌شان را تسلیم سکوت می‌کنند.

نقد عقل عملی

 • 160,000 تومان

از غرایب تاریخِ فلسفه است که یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نظریه‌های اخلاق ــ یعنی نظریه‌ی اخلاق کانت در قالبِ کتابی واحد در دسترس نیست. از میان سه اثر اصلی کانت در اخلاق، بنیانگذاری برای مابعدالطبیعه‌ی اخلاق، نقد عقل عملی و مابعدالطبیعه‌ی اخلاق، اولین آن‌ها در کانون علاقه‌ی فلسفی بوده و هست. حتی امروزه نیز هنوز از نظرِ بسیاری کسان لُب اخلاق کانتی در تلقی او از اراده‌ی خیر و در آموزه‌ی اَمر بی‌قیدوشرط خلاصه می‌شود. اما با مطالعه‌ی نقد دوم آشکار می‌شود که چنین چیزی عین تقلیل فلسفه‌ی اخلاق کانت است. گستره‌ی موضوعی نقد دوم به واقع فوق‌العاده است. کانت پیش‌تر سه پرسش طرح کرده بود: «چه می‌توانم بدانم؟ چه می‌بایست بکنم؟ به چه می‌توانم امید ببندم؟». در نقد عقل عملی، اولا، نتایجِ نقد نخست تأیید می‌شود؛ ثانیا، آموزه‌ی امر بی‌قیدوشرط از طریق امر واقعِ عقل محض توضیح داده می‌شود و این امید که کوشش فضیلتمندانه چه‌بسا بیهوده نباشد در پرتو آموزه‌ی خیر اعلی موجه می‌گردد. ثالثا، کانت با سه اصل موضوعه‌ی آزادی، نامیرایی و خدا ــ به جای پاسخ دادن به این پرسش که به چه می‌توانم امید ببندم ــ به این پرسش پاسخ می‌دهد که من به‌مثابه‌ی سوژه‌ای اخلاقی باید به چه چیزی معتقد باشم تا قانون اخلاق موهوم نباشد. بنابراین، در نظر کانت معنای تکلیف‌گرایانه‌ی اخلاق در تکلیف‌های ما در قبالِ کنش خلاصه نمی‌شود؛ از نظر او، ما در مقامِ سوژه‌هایی اخلاقی باید به وجود خدا و نامیرایی نفس معتقد باشیم. این اعتقاد از منظرِ عملی گریزناپذیر است.

اصول نسبیت (مجموعه مقالات اصلی در نظریه نسبیت خاص و عام)

 • 180,000 تومان

در واقع، اصلاحات و تغییراتی که نظریه نسبیت خاص در نظریه فضا و زمان ایجاد می‌کند بسیار وسیع است، با این حال یک نکته مهم، یعنی قوانین هندسه، دست‌نخورده باقی مانده است. زیرا قوانین هندسه را حتی در نظریه نسبیت خاص، باید به‌عنوان قوانین موقعیت‌های نسبی اجسام صلب ساکن تلقی نمود، و از یک دیدگاه کلی‌تر باید سینماتیک را قوانین توصیف‌کننده مقیاس‌های اندازه‌گیری و ساعت‌ها دانست. دو نقطه مادی معيّن از یک جسم صلب همواره فاصله ثابتی از یکدیگر دارند که مستقل از محل و جهت جسم و نیز زمان است. دو وضعیت معيّن از عقربه‌های ساعتی که در یک دستگاه مختصات ویژه ساکن است، همواره معرف یک بازه زمانی معيّن و مستقل از مکان و زمان است.

بلندی‌های بادگیر

 • 180,000 تومان

بلندی‌های بادگیر روایت عشق است و انتقام، با شخصیت‌هایی که آمیزه لطافت و خشونت‌اند، مهر و کین، امید و بیم،... در مکانی که آن هم آمیزه‌ای است از گرما و سرما، روشنایی و تاریکی، تابستان طراوت‌بخش و زمستان اندوه‌بار. آیا خفته‌های این خاک آرام خواب‌زده‌هایی بی‌قرارند؟ امیلی برونته با همین داستان شورانگیز به بلندی‌های ادبیات صعود کرده است.

شب پرستاره (داستان‌هایی از تاریخ هنر به زبان ساده) مجموعه داستان تصویرسازی

 • 380,000 تومان

سفری چهل‌هزار ساله در دنیای هیجان‌انگیز هنر، از غارنگری‌های پیش از تاریخ تا امروز. روایتی خواندنی از زندگی هنرمندان و شاهکارهای هنری در قالب کتابی مصور که برای همگان نوشته شده است.

علم کاوشی در محتوا

 • 68,000 تومان

مطالعات جامعه‌شناختيِ معرفت و علم همواره با این نگرش درگیر بوده است که علم نمایانگر معرفت «عینی» و «محض» است، و در حالت آرمانيْ درآمیخته با عوامل «اجتماعی»ای نیست که آن را از هدف اصلی‌اش ــ کشف ماهیت «حقیقی» جهان ــ منحرف می‌سازند. کتاب وولگار، در برابر این ایده، به معرفی و بسط انتقادی رهیافت جدیدی می‌پردازد که به «مطالعات اجتماعی علم» معروف شده است: رهیافتی که بافت و زمینه‌ی اجتماعی علم را اساساً مشابه با دیگر فعالیت‌های اجتماعی در نظر می‌گیردو، درنهایت، با مسائلی دیرپا درباره‌ی جایگاه جامعه‌شناسی، و معضلات مرتبط با عینیت (ابژکتیویته) و ذهنیت (سوبژکتیویته) پیوند می‌یابد. مطالعه‌ی اجتماعی علم در نظر دارد تغییری ریشه‌ای در فهممان از علم ایجاد کند، شاید گونه‌ای انقلاب پَساکوهنی؛ انقلابی که تأثیر بسزایی در نحوه‌ی فهم ما از علم، پرکتیس (روال عمل)، و نهاد آن داشته است. علم؛ کاوشی در محتوا برای پژوهشگران هر حوزه‌ای ــ علوم اجتماعی یا طبیعی ــ و نیز برای هر فردی که اندک علاقه‌ای به فهم چگونگی عملکرد علم و تفکر علمی دارد جذاب و خواندنی است.

تفکر نامتناهی (حقیقت و بازگشت به فلسفه)

 • 76,000 تومان

تفکر نامتناهی مجموعه‌ای از جستارهای آلن بدیو را گرد هم آورده است. ویراستارانِ مجموعه این جستارها را به گونه‌ای انتخاب و مرتب کرده‌اند که طیف علایق بدیو را بازنمایند. دو مقاله‌ی اول کتاب این دعوی بدیو را به خواننده عرضه می‌کنند که زمانه‌ی ما نیازمند نوسازی فلسفه و نیازمند مقوله‌ی حقیقت است. فصل‌های بعدی نمایانگر مداخله‌های او در چهار حوزه‌ی روان‌کاوی، سیاست، هنر و سینما است. عنوان فرعی کتاب یادآور ژست بنیادی تفکر بدیو است ــ این «بازگشت به فلسفه» در تقابل با جریان‌های مسلط در فلسفه‌ی معاصر مطرح می‌شود که در کار بدیو در قالب سه گرایش اصلی تحلیل شده‌اند: فلسفه‌ی هرمنوتیکيِ هایدگر و گادامر؛ مکتب تحلیليِ ویتگنشتاین و کارنَپ؛ و پست‌مدرنیسمِ دریدا و لیوتار. جاستین کلمنس و الیور فلتهَم، ویراستارانِ مجموعه، جستار پرمغزی را به عنوان مقدمه بر مجموعه افزوده‌اند که درآمدی است بسیار دستیاب برای آشنایی با مقدمات تفکر بدیو، آن‌گونه که در شاهکار او، وجود و رخداد، مطرح شده‌اند.

بدیل‌های سرمایه‌داری (طرح‌هایی برای 1 اقتصاد دموکراتیک)

 • 68,000 تومان

جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک که در عمل قابل تحقق باشد چگونه است؟ فهرست کردن انبوه بی‌عدالتی‌های موجود دشوار نیست: فقر، استثمار، بی‌ثباتی، بحران محیط زیست، نابرابری‌های ریشه‌ای… اما آیا بدیلی عملی که بتوان بر این وضع ترجیحش داد وجود دارد؟ نویسندگان بدیل‌های سرمایه‌داری هر یک به نوبه‌ی خود می‌کوشند نشان دهند که بدیلی عملی چگونه می‌تواند باشد. «اقتصاد مشارکتيِ» رابین هانل، با تمرکز بر شورایی کردن اداره‌ی محیط‌های اقتصادی، به شکلی ملموس بر این ایده خط بطلان می‌کشد که انتخابی جز اقتصاد بازار یا برنامه‌ریزی متمرکز دولتی وجود ندارد. برنامه‌ریزی مشارکتی او به شیوه‌ای دموکراتیک راه سومی واقعی پیشنهاد می‌کند. در مقابل، اریک اُلین رایت می‌کوشد امکان‌های عمليِ افزایش قدرت اجتماعی را در همین بستر فعلی بررسی کند. او به طرح استراتژی‌ها و مدل‌هایی می‌پردازد که به واسطه‌ی آن‌ها قدرت اجتماعی می‌تواند بر قدرت دولتی و اقتصادی تفوق یابد. از خلال گفت‌وگوی همدلانه و موشکافانه‌ی این دو طیفی از مسائل و مشکلات مهم مطرح می‌شوند که در راه تحقق بدیل‌های ممکن وجود دارند.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1