فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

������������������������������������ ������������������������������������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
آثارالحق 1 (جیبی)
 • 250,000 تومان
 • با تخفیف: 250,000 تومان
آثارالحق 1 (پالتویی)
 • 350,000 تومان
 • با تخفیف: 350,000 تومان
آثارالحق 1 (وزیری)
 • 450,000 تومان
 • با تخفیف: 450,000 تومان
برگزیده (گزیده‌ای از گفتارهای نورعلی الهی)
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان

آثارالحق 1 (جیبی)

 • 250,000 تومان

کتاب حاضر، ویراست جدید آثارالحق، جلد اول است. مطالب این کتاب، بخشی از یادداشت‌هایی است که دکتر بهرام الهی از گفتارهای پدرش، نورعلی الهی (استاد الهی)، گردآوری کرده است. دکتر الهی در پیش‌گفتار چاپ نخست این کتاب هدف خود را از گردآوری این گفتارها چنین بیان می‌کند: هنگامی که در سال 1343 شمسی، پس از پایان تحطیلات 14 ساله در رشته‌ی طب، نزد پدرم بازگشتم، دریافتم که گفتارهای او اثری ربانی دارد. از این‌رو دریغم آمد این گفتارها، نانوشته، از دست برود... کار ثبت گفتارها، تا چندی پیش از درگذشت استاد الهی تقریبا به مدت ده سال ادامه یافت.

آثارالحق 1 (پالتویی)

 • 350,000 تومان

کتاب حاضر، ویراست جدید آثارالحق، جلد اول است. مطالب این کتاب، بخشی از یادداشت‌هایی است که دکتر بهرام الهی از گفتارهای پدرش، نورعلی الهی (استاد الهی)، گردآوری کرده است. دکتر الهی در پیش‌گفتار چاپ نخست این کتاب هدف خود را از گردآوری این گفتارها چنین بیان می‌کند: هنگامی که در سال 1343 شمسی، پس از پایان تحطیلات 14 ساله در رشته‌ی طب، نزد پدرم بازگشتم، دریافتم که گفتارهای او اثری ربانی دارد. از این‌رو دریغم آمد این گفتارها، نانوشته، از دست برود... کار ثبت گفتارها، تا چندی پیش از درگذشت استاد الهی تقریبا به مدت ده سال ادامه یافت.

آثارالحق 1 (وزیری)

 • 450,000 تومان

کتاب حاضر، ویراست جدید آثارالحق، جلد اول است. مطالب این کتاب، بخشی از یادداشت‌هایی است که دکتر بهرام الهی از گفتارهای پدرش، نورعلی الهی (استاد الهی)، گردآوری کرده است. دکتر الهی در پیش‌گفتار چاپ نخست این کتاب هدف خود را از گردآوری این گفتارها چنین بیان می‌کند: هنگامی که در سال 1343 شمسی، پس از پایان تحطیلات 14 ساله در رشته‌ی طب، نزد پدرم بازگشتم، دریافتم که گفتارهای او اثری ربانی دارد. از این‌رو دریغم آمد این گفتارها، نانوشته، از دست برود... کار ثبت گفتارها، تا چندی پیش از درگذشت استاد الهی تقریبا به مدت ده سال ادامه یافت.

برگزیده (گزیده‌ای از گفتارهای نورعلی الهی)

 • 110,000 تومان

از مجموعه آثار نورعلی الهی، مشهور به استاد الهی (1274-1353شمسی) تا کنون 2 کتاب تحقیقی و یک رساله منتشر شده، و بخشی از مجموع گفتارهای شفاهی‌اش طی سال‌ها در جمع دوستان و بستگان، در دو جلد با عنوان آثارالحق، چند بار به چاپ رسیده است. آثارالحق چکیده‌ای از اندیشه‌های استاد الهی است که ریشه در تجارب شخصی او و حقایق معنوی دارند. استاد الهی در طول زندگانی و در آثارش ـ چه کتبی، چه شفاهی، و چه موسیقیایی ـ همواره بر آن بوده تا توجه انسان را به عالمی فراتر از عالم مادی سوق دهد و تداوم زندگی را در عالم بعد به او یادآور شود. او تاکیدش بر این بود که اساس کامیابی و خوش‌دلی درونی این جهان، مستلزم داشتن نگاه معنوی به زندگی است، فارغ از چالش‌های خرد و کلان آن. کتاب حاضر، گزیده‌ای از گفتارهای آثارالحق است که بر اصول معنوی مشی فکری استاد تاکید بیش‌تری دارند.

صفحه‌ی 1