كتاب‌هاي نوآنس در اينجا در دسترس است.
bpluspodcast.com
كتاب‌هاي بي‌پلاس در اينجا در دسترس است.

كتاب‌هايي كه در اين برنامه تا كنون معرفي شده است در اين قسمت قابل مشاهده و تهيه است.