کتاب‌های نوآنس در اینجا در دسترس است.
bpluspodcast.com
کتاب‌های بی‌پلاس در اینجا در دسترس است.

کتاب‌هایی که در این برنامه تا کنون معرفی شده است در این قسمت قابل مشاهده و تهیه است.