فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

كامپيوتر و تكنولوژي

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاري به كمك نرم‌افزاز آموس (به همراه دي وي دي آموزشي و كاربردي)
اينترنت با مغزهاي ما چه مي‌كند
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
مديريت كلاس در عصر ديجيتال
 • 36,000 تومان
 • با تخفیف: 36,000 تومان
كامپيوتر و مغز
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
اينترنت با مغز ما چه مي‌كند
 • 148,000 تومان
 • با تخفیف: 148,000 تومان

مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاري حداقل مربعات جزيي به كمك نرم‌افزار اسمارت پي ال اس 3 (آموزشي و كاربردي همراه با دي وي دي)

 • 95,000 تومان

يكي از روش‌هاي تحليلي پيشرفته براي تجزيه ‌و تحليل داده‌ها، مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاري است. تا زمان نگارش اين كتاب، دو روش مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاري براي تجزيه ‌و تحليل داده‌ها معرفي شده است: يكي مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاري مبتني بر كوواريانس و ديگري مدل‌سازي معادلات ساختاري مبتني بر واريانس. به دليل محدوديت‌هاي مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاري مبتني بر كوواريانس (تعداد نمونه زياد، نرمال بودن داده‌ها، وجود بيش از دو شاخص براي هر متغير نهفته و ...)، نسل بعدي مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاري به‌ منظور رفع محدوديت‌هاي ذكر شده به وجود آمد كه مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاري با روش حداقل مربعات جزئي نام دارد. نويسندگان اين كتاب تلاش دارند افزون بر آموزش مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاري به روش حداقل مربعات جزئي با كمك نرم‌افزار SmartPLS 3، پژوهشگران را به استفاده از روش‌هاي پيشرفته آماري براي تجزيه ‌و تحليل داده‌هاي پژوهشي خود تشويق كنند. به لحاظ ساختاربندي، كتاب شامل هشت فصل است كه محتواي آن شامل بيان مفاهيم بنيادي مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاري، آشنايي با نرم‌افزار PLS 3، نحوه ترسيم مدل مفروض، برآورد مدل اندازه‌گيري، برآورد مدل ساختاري، تحليل مدل ميانجي، تحليل مدل تعديل‌گر، بررسي ناهمگني داده‌ها و آموزش تحليل‌هاي پيشرفته است. در هر فصل مطالبي درباره مفاهيم نظري بيان شده و سپس همراه با مثال به‌صورت عملياتي تحليل انجام گرفته است. شايان ذكر است كه براي درك بهتر مطالب كتاب، CD فايل داده‌ها (SPSS) موجود است تا پژوهشگران در حين يادگيري مطالب نظري به تمرين كاربردي نيز بپردازند. توصيه مي‌شود كه پژوهشگران، فصل‌ها را به ترتيب نگارش در كتاب مطالعه كنند و بعد از مطالعه همه فصل‌ها، فصل مد نظر براي تحليل را دوباره مطالعه كنند. اطمينان داريم كه دانش و مهارت ارائه ‌شده در كتاب، به پژوهشگران كمك مي‌كند تجزيه‌ و تحليل دقيق‌تري از داده‌ها داشته باشند و به‌ تبع آن نتايج دقيق‌تري را استخراج كنند و به جامعه هدف تعميم دهند.

مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاري به كمك نرم‌افزاز آموس (به همراه دي وي دي آموزشي و كاربردي)

 • 77,000 تومان

كتاب مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاري به كمك نرم‌افزار آموس منبع مفيدي براي پژوهشگران فراهم مي‌كند تا با كمترين ميزان خطا به بررسي روابط پيچيده بين متغيرها و تحليل داده‌هاي پژوهشي بپردازند. طرح كلي كتاب به صورت خودآموز نوشته شده است و محتوي آن شامل مفاهيم بنيادي مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاريء آشنايي با نرم‌افزار آموسء معرفي شاخص‌هاي برازش در مدل‌سازي معادله‌هاي ساختاريء تحليل عاملي تاييديء برآورد مدل اندازه‌گيريء برآورد مدل ساختاريء تحليل مدل ميانجي و تحليل مدل تعديل‌گر است. در هر فصل مطالبي در زمينه مفاهيم نظري ارائه شده و سپس همراه با مثال به صورت عملياتي تحليل صورت گرفته است. شايان ذكر است كه براي درك بهتر مطالب كتابء لوح فشرده فايل داده‌ها اس پي اس اس به همراه نرم‌افزار آموس ضميمه شده تا پژوهشگران بتوانند در حين يادگيري مطالب نظري كتاب به تمرين كاربردي نيز بپردازند.

اينترنت با مغزهاي ما چه مي‌كند

 • 75,000 تومان

نيكولاس كار در اين كتاب به بررسي تاثيرات اينترنت بر مغز و انتقال‌دهنده‌هاي عصبي مي‌پردازد. تحليل‌هاي او متشكل از پيشرفت‌هاي علوم اعصاب و ديگر پژوهش‌هاي رشته‌هاي فلسفه، علوم تجربي، تاريخ و توسعه فرهنگي است و پژوهش‌هاي بي‌نظير او درباره تاثيرات اينترنت بر اعصاب ما با اين دادخواهي انساني نتيجه‌گيري مي‌شود كه بايد بين تعامل‌هاي انسان و رايانه تعادل برقرار شود....

مديريت كلاس در عصر ديجيتال

 • 36,000 تومان

ما پيش از كرونا درباره اهميت عصر ديجيتال چيزهايي مي‌دانستيم و درباره استفاده از فناوري‌هاي ديجيتال در آموزش گفت وگو مي‌كرديم، اما كرونا ناگزيرمان كرد آموزش آنلاين و ديجيتال را تجربه كنيم و در حال تجربه كردن درباره‌اش بياموزيم، درحالي كه چيز زيادي درباره‌اش نمي‌دانستيم. اين كتاب يكي از نيازهاي پايه‌اي معلمان و خانواده‌هاست كه توضيح مي‌دهد معلمان مجهز به فناوري، چگونه مي‌توانند با ابزارهاي قدرتمند همكاري، خلاقيت و ارتباطات را بيشتر و آموزش را مفيدتر كنند. هر معلمي وقتي به بحث مديريت كلاس مي‌رسد با چالش‌هاي بي‌شماري مواجه مي‌شود. كلاس‌هاي هوشمند و آنلاين در عصر ديجيتال هم از اين قاعده مستثني نيستند. هدر دود و پاتريك گرين در اين كتاب ارزشمند شما را با قوانين، راهبردهاي زيربنايي و اساسي و روش‌هاي اداره اين نوع كلاس‌ها آشنا مي‌كنند.

كامپيوتر و مغز

 • 45,000 تومان

جان فون‌نويمان از بزرگ‌ترين نوابغ قرن بيستم است، با اكتشافات و ابداعاتي مهم و تاثيرگذار در حوزه‌هاي متعددي از رياضيات و فيزيك و علوم كامپيوتر. جان فون‌نويمان به‌خاطر ابداع نظريه بازي‌ها و كارش در پروژه ماشين محاسبه الكترونيك در موسسه مطالعه عالي پرينستن شهرت داشت. او در تكوين كامپيوتر به مفهوم امروزين آن نقشي اساسي داشته است، و اين كتابِ ناتمام آخرين اثر اوست.

اينترنت با مغز ما چه مي‌كند

 • 148,000 تومان

«استفاده‌ي ما از اينترنت مستلزم تناقضات فراواني است، اما يكي از اين تناقضات كه عميق‌ترين تأثير بلندمدت را بر نحوه‌ي تفكر ما مي‌گذارد اين است: اينترنت فقط بدين منظور توجه ما را جلب مي‌كند كه بتواند بعداً حواسمان را پرت كند. ما عميقاً روي خودِ رسانه تمركز مي‌كنيم، روي صفحه‌اي كه نورش كم و زياد مي‌شود، اما اين تمركز با ارسال فوريِ پيام‌ها و محرك‌هاي رقيب از بين مي‌رود. هرجا و هر وقت كه به اينترنت وصل مي‌شويم، هاله‌ي بسيار اغواگرانه‌ي آن پيش روي ما قرار مي‌گيرد.» «آيا اينترنت ما را احمق مي‌كند؟» پرسشي كه نيكلاس كار مطرح كرد، تلنگري بود براي آغاز يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي دوران: وقتي از مواهب اينترنت لذت مي‌بريم، آيا در واقع توانايي‌مان را براي خواندن و تفكر عميق فدا مي‌كنيم؟ كار در اين كتاب با نگاهي به مطالعات تاريخي و علمي مي‌كوشد تأثيرات شناختيِ اينترنت را بر ذهن آدمي بكاود.

صفحه‌ی 1