فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
 • 74,500 تومان
 • 67,500 تومان
 • 9,000 تومان

قدرت صبر

 • 74,500 تومان

قدرت صبر

خودت را باور داشته باش

 • 35,000 تومان

اگر به خودم اعتماد داشتم حالا چگونه انساني بودم و چه كارهايي انجام مي‌دادم... ام جي راين با زباني گرم، بي‌نظير و خودماني ما را راهنمايي مي‌كند تا از منظري ديگر به زندگي خود نگاه بيندازيم و تصور كنيم اگر خودباوري را تمرين كرده بوديم و از موهبت‌هايي كه خودباوري به ما ارزاني مي‌دارد بهره برده بوديم حالا زندگي‌مان چگونه بود...

قلب بخشنده

 • 67,500 تومان

نويسنده در كتاب حاضر به مبحث سخاوت مي‌پردازد و اين كه چه‌چيز در ما سخاوت ايجاد مي‌كند. چه‌چيز آن را در وجودمان آزاد مي‌كند و عمل به سخاوت، چه نعماتي را به زندگي‌مان وارد مي‌كند. كتاب حاوي تجربيات شخصي اشخاص درباره‌ي سخاوت‌هاي ساده و صادقانه در زندگي روزمره و بازتاب آن در وجود شخص سخي و همچنين فردي است كه مورد سخاوت قرار گرفته است.خلاصه‌اي از اين كتاب در پادكست نوآنس ارائه شده است

فايل صوتي سازگاري

 • 18,000 تومان

شما بيشتر از آن كه تصور مي‌كنيد، قابليت بازگشت به وضعيت اول‌تان را داريد. ام جي رايان در كتاب برانگيزنده و مثبت‌اش، به شما نشان مي‌دهد كه چطور با رويدادي غيرمنتظره مواجه شويد و از آنچه آموخته‌ايد براي نشاط و شادي بيشتر در زندگي، در عشق و در كار استفاده كنيد. تغيير ناخواسته، بلد است چطور وسط دو ابرويتان مشت بزند.كتاب سازگاري ام جي رايان به ما ياد مي‌دهد چطور با سرعت بيشتري از رنج عبور كنيم و چطور از رويدادهاي بي چون و چراي زندگي معناي بزرگ‌تري بيرون بكشيم. اگر در تنگنا هستيد و فكر مي‌كنيد خواندن يك كتاب بيشتر هيچ فرقي نمي‌كند در فكرتان تجديدنظر كنيد. ام جي رايان موهبتي كمياب دارد و آن توان خرد كردن چيزها به قطعات كوچك و واضحي است، كه بشود از عهده‌شان برآمد.

سازگاري با تغييرات ناخواسته (كتاب گويا)

 • 25,500 تومان

با صداي: آسمان مصطفايي
شما بيشتر از آن كه تصور مي‌كنيد، قابليت بازگشت به وضعيت اول‌تان را داريد. ام جي ريان در كتاب برانگيزنده و مثبت‌اش، به شما نشان مي‌دهد كه چطور با رويدادي غيرمنتظره مواجه شويد و از آنچه آموخته‌ايد براي نشاط و شادي بيشتر در زندگي، در عشق و در كار استفاده كنيد.
زمان:8 ساعت و 32 دقيقه
AudioBook mp3

قلب بخشنده (نسخه الكترونيكي)

 • 3,500 تومان

ويسنده در كتاب حاضر به مبحث سخاوت مي‌پردازد و اين كه چه‌چيز در ما سخاوت ايجاد مي‌كند. چه‌چيز آن را در وجودمان آزاد مي‌كند و عمل به سخاوت، چه نعماتي را به زندگي‌مان وارد مي‌كند. كتاب حاوي تجربيات شخصي اشخاص درباره‌ي سخاوت‌هاي ساده و صادقانه در زندگي روزمره و بازتاب آن در وجود شخص سخي و همچنين فردي است كه مورد سخاوت قرار گرفته است.

سازگاري (نسخه الكترونيكي)

 • 6,800 تومان

شما بيشتر از آن كه تصور مي‌كنيد، قابليت بازگشت به وضعيت اول‌تان را داريد. ام جي رايان در كتاب برانگيزنده و مثبت‌اش، به شما نشان مي‌دهد كه چطور با رويدادي غيرمنتظره مواجه شويد و از آنچه آموخته‌ايد براي نشاط و شادي بيشتر در زندگي، در عشق و در كار استفاده كنيد. تغيير ناخواسته، بلد است چطور وسط دو ابرويتان مشت بزند.كتاب سازگاري ام جي رايان به ما ياد مي‌دهد چطور با سرعت بيشتري از رنج عبور كنيم و چطور از رويدادهاي بي چون و چراي زندگي معناي بزرگ‌تري بيرون بكشيم. اگر در تنگنا هستيد و فكر مي‌كنيد خواندن يك كتاب بيشتر هيچ فرقي نمي‌كند در فكرتان تجديدنظر كنيد. ام جي رايان موهبتي كمياب دارد و آن توان خرد كردن چيزها به قطعات كوچك و واضحي است، كه بشود از عهده‌شان برآمد.

فايل صوتي قدرشناسي

 • 12,000 تومان

گوينده: شهره روحي
ام جي ريان نويسنده كتاب‌هاي پرفروش «مهربان‌تر باشيم»، «قلب بخشنده»، «قدرت صبر» در كتاب‌ اخيرش «قدرشناسي» راه‌هاي مشخصي را به ما ياد مي‌دهد كه بتوانيم به وسيله آنها، قدرشناسي را در زندگي روزمره‌مان تمرين كنيم. او در اين كتاب ضمن بيان منافع قدرشناسي و نگرش‌هايي كه آن را در ما پرورش مي‌دهد، تمريناتي روزمره براي عمل كردن قدرشناسي بيان مي‌كند. ابزار قدرشناسي ما هديه‌اي است به كسي كه به ما چيزي داده است. با قدرشناس بودن از چيزهاي كوچك، هر روز از زندگي‌مان را به صورت يك هديه درآوريم. به كمك قدرشناسي، در تمام لحظات زندگي شادي بدهيم و دريافت كنيم.
زمان: 4 ساعت و 25 دقيقه
AudioBook mp3

قدرشناسي (كتاب گويا)

 • 18,500 تومان

با صداي: شهره روحي
ام جي ريان نويسنده كتاب‌هاي پرفروش «مهربان‌تر باشيم»، «قلب بخشنده»، «قدرت صبر» در كتاب‌ اخيرش «قدرشناسي» راه‌هاي مشخصي را به ما ياد مي‌دهد كه بتوانيم به وسيله آنها، قدرشناسي را در زندگي روزمره‌مان تمرين كنيم. او در اين كتاب ضمن بيان منافع قدرشناسي و نگرش‌هايي كه آن را در ما پرورش مي‌دهد، تمريناتي روزمره براي عمل كردن قدرشناسي بيان مي‌كند. ابزار قدرشناسي ما هديه‌اي است به كسي كه به ما چيزي داده است. با قدرشناس بودن از چيزهاي كوچك، هر روز از زندگي‌مان را به صورت يك هديه درآوريم. به كمك قدرشناسي، در تمام لحظات زندگي شادي بدهيم و دريافت كنيم.
زمان: 4 ساعت و 25 دقيقه
AudioBook mp3

قلب بخشنده (كتاب گويا)

 • 17,500 تومان

با صداي: آسمان مصطفايي
ام جي ريان در كتاب حاضر به سخاوت نظر مي‌كند و اين كه چه چيز در ما سخاوت ايجاد مي‌كند، چه چيز آن را در وجودمان آزاد مي‌كند و عمل به سخاوت چه نعماتي را به زندگي‌مان وارد مي‌كند. نعماتي همچون شادي، آرامش و تحقق بخشيدن. اين كتاب شگفت‌انگيزي است درباره شادي و تحقق بخشيدن، و بلي، درباره عظمت و شان سخاوت. آن را بشنويد و متحول شويد.
زمان: 4 ساعت و 1 دقيقه
AudioBook mp3

قدرشناسي (چه طور در همه روزهاي زندگي شادي بدهيد و دريافت كنيد)

 • 62,500 تومان

قدرشناسي هم مانند ساير حقايق بزرگ معنوي، به شكل حيرت‌آوري ساده است. يكي از واقعيت‌هاي باورنكردني درباره‌ي قدرشناسي اين است كه محال است هم‌زمان، هم احساس مثبت شكر داشته باشيد و هم احساس منفي مانند خشم يا ترس. از قدرشناسي فقط احساسات مثبت تولد مي‌شود، احساساتي همچون محبت، همدلي، شادي و اميد. وقتي حواس‌مان را روي چيزي كه به خاطرش سپاسگزاريم متمركز مي‌كنيم، ظاهرا بي‌هيچ تلاشي ترس، خشم، و احساسات تلخ در وجودمان آب مي‌شود.

سازگاري

 • 9,000 تومان

شما بيشتر از آن كه تصور مي‌كنيد، قابليت بازگشت به وضعيت اول‌تان را داريد. ام جي رايان در كتاب برانگيزنده و مثبت‌اش، به شما نشان مي‌دهد كه چطور با رويدادي غيرمنتظره مواجه شويد و از آنچه آموخته‌ايد براي نشاط و شادي بيشتر در زندگي، در عشق و در كار استفاده كنيد. تغيير ناخواسته، بلد است چطور وسط دو ابرويتان مشت بزند.كتاب سازگاري ام جي رايان به ما ياد مي‌دهد چطور با سرعت بيشتري از رنج عبور كنيم و چطور از رويدادهاي بي چون و چراي زندگي معناي بزرگ‌تري بيرون بكشيم. اگر در تنگنا هستيد و فكر مي‌كنيد خواندن يك كتاب بيشتر هيچ فرقي نمي‌كند در فكرتان تجديدنظر كنيد. ام جي رايان موهبتي كمياب دارد و آن توان خرد كردن چيزها به قطعات كوچك و واضحي است، كه بشود از عهده‌شان برآمد.

صفحه‌ی 1