فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
وجدان
  • 46,000 تومان
  • با تخفیف: 46,000 تومان
تكامل آگاهانه انسان
  • 36,000 تومان
  • با تخفیف: 36,000 تومان
روانشناسي تكامل شدني مردم (انسان)
  • 12,500 تومان
  • با تخفیف: 12,500 تومان

وجدان

  • 46,000 تومان

آيا نظريه زمان‌هاي موازي به اين معناست كه تمام لحظات بي‌وقفه وجود دارند؟ بله، اما انديشيدن به آن بسيار دشوار است. اين به معني ابديت لحظه‌اي است، اما ذهن ما نمي‌تواند اين‌گونه بينديشد. ذهن ما ماشيني محدود است. مجبوريم به ساده‌ترين شيوه ممكن بينديشيم ذهن و زبان ما ابزارهاي خشني هستند در حالي كه ما بايد با مشكلات و مسائل ظريفي برخورد كنيم.

تكامل آگاهانه انسان

  • 36,000 تومان

تكامل آگاهانه انسان

روانشناسي تكامل شدني مردم (انسان)

  • 12,500 تومان

روان‌شناسي تكامل شدني مردم (انسان) دربرگيرنده ده سخنراني آسپنسكي؛ از نامدارترين شاگردان عارف فيلسوف موسيقيدان قفقازي گورجيف (ح1870 - 1949) است كه در اين كتاب به بخش روان‌شناسي آموزه گورجيف مي‌پردازد. اين روان‌شناسي كه ريشه در عرفان دارد؛ برخلاف روان‌شناسي مدرن؛ مردم (انسان) را از ديدگاه چيزي كه مي‌تواند بشود كند و كاو مي‌كند. تنها زماني كه هر كس دريابد كه چه كنترل ناچيزي روي واكنش‌هاي خود نسبت به شرايط بيروني و تكانه‌هاي دروني خود دارد؛ مي‌تواند بخواهد و آرزو و اراده كند كه راهي براي آزاد شدن از شيوه مكانيكي زندگي بيابد. در اين كتاب آسپنسكي نشان مي‌دهد كه چگونه هر كس بايد هم‌زمان روي دانش و شناخت و وجود خودش كار كند تا به يگانگي دروني برسد و روشن مي‌كند كه چرا تكامل رواني تنها به كار و كوشش سخت و پيگير خودش وابسته است.

صفحه‌ی 1