فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
حفره و بهره (راهنماي رسيدن به شادكامي اعتماد به نفس و موفقيت)
حسرت و فرصت  (راهنماي افراد جاه‌طلب براي شادكامي، اعتمادبه‌نفس و موفقيت)
برد و باخت (راهنماي افراد موفق براي كسب شادي اعتماد به نفس و موفقيت)

حفره و بهره (راهنماي رسيدن به شادكامي اعتماد به نفس و موفقيت)

  • 75,000 تومان

درك مفهوم حفره و بهره، مهم‌ترين ماموريت هر فرد براي موفقيت در زندگي است. اگر به معناي واقعي مي‌خواهيد موفق شويد، بايد ياد بگيريد در زندگي روي «بهره‌ها» متمركز شويد و بيرون از «حفره‌ها» بمانيد. اين كتاب، تمام دانسته‌هايتان دربراه موفقيت را به چالش مي‌كشد و رازهاي دستيابي به شادكامي را، كه يكي از ضروري‌ترين اهداف انساني است، فاش مي‌كند.

حسرت و فرصت (راهنماي افراد جاه‌طلب براي شادكامي، اعتمادبه‌نفس و موفقيت)

  • 84,000 تومان

كتاب حسرت و فرصت درباره ايده‌اي بسيار ساده و عين حال بسيار پيچيده است كه نگاه شما را به گذشته و آينده، هدف‌ها، تجربه‌ها و آرمان‌ها عوض مي‌كند: اگر بر حسرت‌ها تمركز كنيد، چيزهايي را از دست مي‌دهيد. اگر بر فرصت‌ها تمركز كنيد، چيزهايي راكه نداريد به دست مي‌آوريد. با حسرت، به هر تجربه‌اي رنگ و بوي منفي مي‌دهيد. با فرصت، از هر تجربه‌اي درس تازه مي‌گيريد. حسرت يعني پيشرفت‌هايتان را با ديگران يا با آرمان‌هايتان مقايسه كنيد. فرصت يعني امروزتان را با پيشرفت‌هاي گذشته بسنجيد. حسرت يعني هميشه در جست‌وجوي شادكامي باشيد. فرصت يعني همين حالا شادكاميد. اگر آماده‌ايد بالاخره خودتان را از چنگ حسرت آزاد كنيد، بايد راهش را ياد بگيريد. يگانه راه خروج از حسرت را با اين كتاب ياد مي‌گيريد. خوشبختانه راه بسيار ساده‌اي هم هست. ولي مراقب باشيد گول اين سادگي را نخوريد.

برد و باخت (راهنماي افراد موفق براي كسب شادي اعتماد به نفس و موفقيت)

  • 50,000 تومان

براي شاد بودن و احساس موفقيت نيازي نيست دست به كارهاي خارق‌العاده‌اي بزنيد، فقط كافي است ارتباط خود را با درونتان را بهبود ببخشيد. در هر شرايط و موقعيتي كه هستيد مثبت بينديشيد. از افكار منفي دست برداريد و شاد بودنتان را به عوامل خارجي ربط ندهيد. در اين صورت قدردان دستاوردها، خانواده، اطرافيان و همه چيزهاي خوبي كه در زندگي به دست آورده‌ايد خواهيد بود. شادي در درون شماست، جايي ديگر به دنبالش نباشيد.

صفحه‌ی 1