فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
عذرخواهي 1 دقيقه‌اي
  • 14,500 تومان
  • با تخفیف: 14,500 تومان
عذرخواهي 1 دقيقه‌اي
  • 19,000 تومان
  • با تخفیف: 19,000 تومان

عذرخواهي 1 دقيقه‌اي

  • 14,500 تومان

اين كتاب داستان مديري است كه در هياهوي اين زمانه متغير، همان اشتباهاتي را مرتكب مي‌شود كه ما غالباً آنها را در تيترهاي روزنامه‌ها مي‌خوانيم. اين داستان به ما نشان مي‌دهد كه چطور در كار يا زندگي بفهميم چه موقع خطا كرده‌ايم و از آدم‌هايي كه به آنها آسيب زده‌ايم عذرخواهي كنيم و در نتيجه موقعيت بدي را به موقعيت بهتري تبديل كنيم. كنت بلانچارد، از نگاه مرد جواني كه رازهاي يك عذرخواهي معني‌دار را ياد مي‌گيرد، به ما شيوه صحيح و موفقيت‌آميز كنار آمدن با اشتباهاتمان را مي‌آموزد.

عذرخواهي 1 دقيقه‌اي

  • 19,000 تومان

رئيس موفق بودن به معني برخورداري از اين توانايي است كه قادر باشيد بگوييد متأسفيد. اين داستان جذاب بر اين موضوع تأكيد دارد كه داشتن درايت و قدرت در اين نهفته است كه با خود صادق باشيد و بپذيريد كه مرتكب اشتباه شده‌ايد. راهنماي شما، مدير يك دقيقه‌اي، نه تنها بر روي اهميت استفاده از اين ويژگي حياتي و مهم مديريت و رهبري تأكيد دارد، بلكه آنچه را كه ممكن است دربارة عذرخواهي فراموش كرده باشيد، به شما مي‌آموزد.

صفحه‌ی 1