فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 12,500 تومان

زبان و تفكر

  • 12,500 تومان

بنابراين روانشناسي شناختي دامنه وسيعي از حوزه‌هاي تحقيق در زمينه‌هاي ادراك توجه حافظه زبان و تفكر را در بر مي‌گيرد. از آنجايي كه زبان و تفكر هسته اصلي فعاليت‌هاي ذهني و اجتماعي بشر است براي تمامي فعاليت‌هاي انسان محور اصلي به حساب مي‌آيد. زبان دو نقش مهم در زندگي انسان ايفا مي‌كند اول اينكه انسان را قادر به ايجاد ارتباط با ديگران مي‌كند و دوم اينكه به تفكرات ذهني و دروني انسان نظم مي‌بخشد و يا همانطوري كه هارلي اشاره كرده است زبان به نوعي زندگي اجتماعي و فعاليت‌هاي ادراكي بشر را در كنترل دارد.

صفحه‌ی 1