فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
عصر مسئوليت‌پذيري (نسل دوم مسئوليت اجتماعي شركتي دي ان اي جديد كسب و كار)

عصر مسئوليت‌پذيري (نسل دوم مسئوليت اجتماعي شركتي دي ان اي جديد كسب و كار)

  • 30,000 تومان

در بخش اول كتاب به گذشته مسئوليت اجتماعي شركت‌ها تا به امروز نگاه مي‌كنيم و اينكه عصر طمع، بشردوستي، بازاريابي و مديريت با استفاده از رويكردهاي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها به شكل دفاعي، خيرخواهانه، تبليغي و استراتژيك را چگونه سپري كرده است. در بخش دوم كتاب به اين موضوع مي‌پردازيم كه مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در عصر مسئوليت، كه آن را پايداري و مسئوليت اجتماعي شركتي نظام‌مند يا پيشرو يا مسئوليت اجتماعي شركت‌ها 2/0 مي‌نامم، چگونه مي‌تواند باشد.

صفحه‌ی 1