فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
درمان‌هاي وجودي
  • 180,000 تومان
  • با تخفیف: 180,000 تومان
درمان‌هاي اگزيستانسيال
  • 99,000 تومان
  • با تخفیف: 99,000 تومان

درمان‌هاي وجودي

  • 180,000 تومان

روان درماني وجودي در ايران به طور معمول با مكتب وجودي انسان گرايانه كه برند غالب درمان وجودي در ايالات متحده است وآن هم با خوانش يالوم از اين مكتب شناخته مي شود.از سوي ديگر امروزه برداشت غالب از روان درماني وجودي به كاربستي تقليل يافته است. كوپر با نگاهي نقادانه، تشابهات، و تمايزات اين رويكردها را آشكار مي سازد و از رهگذر مطالعه موردي، گستره‌اي متنوع از كاربست‌هايشان را در برابر ديدگان خواننده مي نهد.

درمان‌هاي اگزيستانسيال

  • 99,000 تومان

گرچه فلاسفه در طول قرن‌ها مشاوره اگزيستانسيال را به‌كار برده‌اند، اما فقط در طول صدسال گذشته بوده كه اين رويكرد به‌عنوان شكلي از روان‌درماني توسعه و سازماندهي‌شده است. انتشار كتاب درمان‌هاي اگزيستانسيال نقطه عطفي در تاريخ طولاني درمان‌هاي اگزيستانسيال است كه يك نماي عالي، كلي، واضح و انتقادي از اشكال متفاوت اين رويكرد نوظهور ارائه مي‌دهد. شايستگي ويژه نويسنده، ارايه رويكردهاي مختلف اگزيستانسيال به شيوه‌اي برانگيزاننده و گاه تحريك‌آميز است. او خوانندگان را به انتخاب ميان درمان‌هاي اگزيستانسيال دعوت مي كند، سوگيري‌هاي بالقوه را برجسته و سپس در يك سنت حقيقي اگزيستانسيال، خوانندگان خود را تشويق مي‌كند تا به نتيجه‌گيري خويش برسند و نسخه خود را از درمان اگزيستانسيال خلق كنند.

صفحه‌ی 1