فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
موردپژوهي در زوج‌درماني
  • 150,000 تومان
  • با تخفیف: 150,000 تومان

موردپژوهي در زوج‌درماني

  • 150,000 تومان

زوج‌درماني، كه به شكل سنتي با عنوان درمان زناشويي (يا پيش از آن با عنوان مشاوره ازدواج، برودريك و اشريدر، 1981) مطرح مي‌شد، به مجموعه‌اي متغير از روش‌ها، استراتژي‌ها، چشم‌اندازها و روان‌درماني اشاره دارد كه هدف آن كمك به ارتباط زوجين براي كاهش جنبه‌هاي مهم (و معمولا پيوسته) پريشاني روابط و افزايش رضايت از رابطه است. معمولا، البته نه هميشه، روان‌درماني زوج‌محور، در جلسات با حضور زوجين، به طور منظم اجرا مي‌شود.

صفحه‌ی 1