فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
چگونه با شخصيت خودشيفته صحبت كنيم
  • 65,000 تومان
  • با تخفیف: 65,000 تومان

چگونه با شخصيت خودشيفته صحبت كنيم

  • 65,000 تومان

كتاب حاضر در ده فصل تدوين شده كه شكل‌هاي مختلف خودشيفتگي را توصيف، تحليل و تبيين مي‌كند. هر فصل به توضيح يك تيپ از افراد خودشيفته نظير عالي‌جناب خودشيفته، خودشيفته بيمار، خودشيفته بدخيم و... اختصاص يافته كه علاوه بر تشريح مباني نظري، با ذكر موارد، نحوه ارتباط با آنها را چه براي اطرافيان و چه براي درمانگران مورد وارسي قرار مي‌دهد. در فصل پاياني كتاب به مباحث و تجربه‌هاي ميان‌فرهنگي و مرور كلي اختصاص يافته كه رهنمودهاي ارزشمند براي درمانگران خواهد بود. اثر حاضر افزون بر ارائه مباحث نظري و زيربنايي، چگونگي شكل‌گيري شخصيت خودشيفته، با ذكر مثال‌هاي متعدد واقعي، روش‌هاي مواجهه با اين گروه از افراد در جلسات زوج‌درماني و نيز شيوه‌هاي ارتباط كارآمد با افراد خودشيفته را نشان مي‌دهد.

صفحه‌ی 1