فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مصاحبه باليني
  • 6,000 تومان
  • با تخفیف: 6,000 تومان
مصاحبه باليني (ويراست پنجم)
  • 320,000 تومان
  • با تخفیف: 320,000 تومان

مصاحبه باليني

  • 6,000 تومان

مصاحبه باليني، بدون شك مهمترين كار روانشناسي و مشاوران است. اگر مشاوران و روانشناسان به اين ابزار مجهز نباشند.، در كار خود موفق نخواهد شد. امروزه پژوهش‌ها ثابت كرده است كه روانپزشكان نيز نيازمند اجراي صحيح مصاحبه باليني با كاربرد روش‌ها و فنون مشاوره‌اي و برقراري رابطه حسنه با بيماران خود هستند. مصاحبه باليني نه تنها مستلزم دانش كافي است، بلكه نيازمند فن و هنر است به زعم نويسندگان ، اين كتاب تنها يك كتاب است كه قصد انتقال دانش را دارد، اما چنانچه اسانيد محترم و دانشجويان از ظرافت‌هايي كه در آن به كار رفته است، بهره گيرند، فن و هنر مصاحبه را نيز كسب خواهند نمود.

مصاحبه باليني (ويراست پنجم)

  • 320,000 تومان

به رغم مصاحبه در روانشناسي، متاسفانه آثاري كه در اين باره به زبان فارسي منتشر شده‌اند بسيار اندك‌‌اند و در ميان آن‌ها، كمتر اثر نو و بديعي ديده مي‌شود كه بتواند دانشجويان و اساتيد را در كار تدريس و تتبع و درمان باليني ياري كند. با ترجمه و انتشار اين كتاب كه به دست دو تن از روانشناسان باليني متبحر نوشته شده اميدواريم كه كمبود منابع علمي در حوزه‌ علمي كمي جبران شده باشد.

صفحه‌ی 1