فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

هرمس و زبان مرغان (آثاري از رنه گنون و ديگران)

  • 29,500 تومان

اين كتاب مجموعه مقالاتي است در زمينه سنت باوري، نمادگرايي، كيهان‌شناسي و باطنيت تطبيقي، به قلم چندي از باطني‌باوران بالنسبه شناخته شده در ايران. مقاله نخست، زبان مرغان از رنه گنون، راه‌گشا و مدخلي است بر اين بررسي تطبيقي كه از سر منشاء زبان راز آشناييان و نمادپردازي سخن قدسي و برخواني كلام و حياتي سخن مي‌گويد؛ دو ديگر، هرمس به قلم گنون، به بررسي تطبيقي برخي از معاني باطني هر مسي‌گري و نماد‌هاي مرتبط با هرمس بنيان‌گذار حكمت اسراري مي‌پردازد؛ به مناسبت، مقالاتي از لئو شايا، فريتيوف شوئون، مارتين لينگز و تيتوس بوركهارت، همه از انديشمندان صاحب‌نام اين حوزه تفكر در اين مجموعه جمع آمده كه هر يك حول مقولات سنت باوري و باطنيت تطبيقي به غور و خوانش مي‌پردازد. مقاله پاياني كتاب از بوركهارت، نوشته شناخته شده و مهمي است در مقايسه انتقادي كيهان‌شناسي سنتي و كيهان‌شناسي علم نوين.

صفحه‌ی 1