فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
زبان بدن و رفتارهاي فريبنده
  • 20,000 تومان
  • با تخفیف: 20,000 تومان

زبان بدن و رفتارهاي فريبنده

  • 20,000 تومان

هدف ما اين نيست كه از شما فردي مشكوك و بدبين بسازيم. درست برعكس؛ شما با مطالعه اين كتاب به ابزاري مجهز مي‌شويد كه مي‌توانيد با احساس اعتماد بيشتر، از بودن در كنار اطرافيان‌تان احساس آرامش كنيد. در چنين شرايطي به جاي شك كردن به آنها، مي‌دانيد چه زمان حقيقت را بيان مي‌كنند و چه زمان دروغ مي‌گويند. با استفاده از اصول اين كتاب، كم‌كم متوجه نكاتي در رفتار ديگران مي‌شويد كه تاكنون نديده بوديد. مطالب اين كتاب براساس تازه‌ترين تحقيقات معتبر دانشگاهي در زمينه رفتارشناسي است.

صفحه‌ی 1