فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
آخرين سخنراني
  • 43,000 تومان
  • با تخفیف: 43,000 تومان

آخرين سخنراني

  • 43,000 تومان

بسياري از استادان دانشگاه‌ها براي دانشجويان نطقي ايراد مي‌كنند كه عنوان آن آخرين سخنراني است.از استادان خواسته مي‌شود مرگشان را در نظر آورند و درباره چيزهايي كه برايشان بسيار اهميت دارد سخن بگويند.از راندي پاوش كه استاد علوم رايانه در دانشگاه كارنگي ميلان است خواسته شد كه چنين سخنراني را انجام دهد.سخنراني كه او كرد رسيدن به روياهاي كودكي‌تان درباره مردن نبود،بلكه درباره اهميت غلبه بر موانع،تحقق بخشيدن به روياهاي ديگران،و لذت بردن از هر لحظه زندگي بود.سخنراني او درباره زندگي بود.اين كتاب در بخش بوي كاغذ در سايت متمم معرفي شده است.

صفحه‌ی 1