فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
تربيت اصولي
  • 24,500 تومان
  • با تخفیف: 24,500 تومان
خدا حفظ‌تان كند آقاي رزواتر
  • 17,000 تومان
  • با تخفیف: 17,000 تومان
گهواره گربه
  • 18,800 تومان
  • با تخفیف: 18,800 تومان

تربيت اصولي

  • 24,500 تومان

«مجموعه‌ي پانوراما»به دنبال بهره‌مندي آسان خواننده‌ي مشتاق از ادبيات جهان است. اين مجموعه بهترين‌ وخواندني‌ترين‌هاي ادبيات جهان را در اختيار مخاطب قرار مي‌دهد،درست مانند آنچه«مجموعه‌ي Folio٢€»در انتشارات گاليمار محقق ساخت: قرار دادن داستان يارمان‌هاي كوتاه يا بخش‌هايي از رمان‌هاي چند جلدي و گرانبها در دسترس همگان. گروه انتشاراتي ققنوس هم پس ازبررسي اهداف مجموعه مذكور برآن شد كه چنين امكاني را براي مخاطبان فارسي‌ زبان فراهم كند. از اين رو انتشارات گاليمار را از تصميم خود مطلع ساخت.حال، انتشارات ققنوس، افزون برگرفتن اجازه انتشار آثار فرانسوي، قصد دارد آثار ارزشمند ديگري نيز به اين مجموعه اضافه كند. تا بهحال از اين مجموعه سرزمينغريب، آزمايشدكتراُكس، پدرم،رستوراننقاشي،خواندندرتوالت، مسافرخانهسرخ و فلسفه زندگيزناشوييبهچاپ رسيدهاست كه فِدِر يا شوهر متمول، گربه مادرم، ابريشمي گل‌برجسته، بانو آماليا، كودكي يك رئيس و مرگ‌نامه به تازگي از اين مجموعه منتشر شده است.

خدا حفظ‌تان كند آقاي رزواتر

  • 17,000 تومان

بي‌خيال همه آن نويسنده‌هاي با استعدادي كه بلدند خيلي قشنگ، يك لحظه خيلي قشنگ از زندگي خيلي كوتاه يك آدم را توصيف كنند؛ وقتي كه اين همه كهكشان وجود دارد كه از ازل توي اين دنيا بوده‌اند و ميليون‌ها ميليون موجود توي آنها هست و ميليون‌ها ميليون موجود قرار است كه توي آنها به دنيا بيايند و از دنيا برود. بي‌خيال همه آن نويسنده‌ها.

گهواره گربه

  • 18,800 تومان

«كورت واني‌گات جونيور» علمي- تخيلي نويس است، اما آنچه بيش از هرچيزي در كارهايش به چشم مي‌خورد، نگاه انتقادي او به نظام حكومتي امريكا و طنز سياهش براي نشان دادن شرايط جامعه‌اي است كه در آن زندگي مي‌كند. در گهوارة گربه همه چيز از جايي شروع مي‌شود كه نويسنده‌اي مي‌خواهد كتابي دربارة وقايع روز پرتاب بمب اتمي بر روي هيروشيما بنويسد و مي‌خواهد در كتاب بر انسان تأكيد كند نه بر جنبه‌هاي تكنيكي بمب، و در مسير جمع‌آوري اطلاعات براي اين كتاب است كه امريكاي واني‌گات را مي‌بينيم.

صفحه‌ی 1