فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
تحليل محتواي كتاب درسي
  • 40,000 تومان
  • با تخفیف: 40,000 تومان

تحليل محتواي كتاب درسي

  • 40,000 تومان

علي‌رغم اهميت و ضرورت بحث محتواي آموزش و به طور خاص تحليل كتاب درسي، منابع علمي فارسي چنداني در اختيار نيست. بديهي است اين امر موجب بروز برخي مشكلات و ناهماهنگي‌ها براي دانشجويان و حتي مدرسان اين درس است. بر همين اساس كتاب حاضر به منظور پوشش دادن سرفصل‌هاي اين درس در سه فصل تاليف شده است. در فصل اول تحليل محتوا به عنوان يكي از روش‌هاي اساسي تحقيق و خصوصا تحقيقات كيفي معرفي شده است. فصل دوم به بيان ماهيت و ابعاد مختلف كتاب درسي اختصاص دارد و در نهايت در فصل سودم تعريف مفهوم تحليل محتواي كتاب درسي، كاربردها، ابعاد و روش‌هاي آن به بحث گذاشته شده است.

صفحه‌ی 1