فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مقدمه باليني بر روانكاوي لاكاني (نظريه روش)
  • 120,000 تومان
  • با تخفیف: 120,000 تومان
مقدمات باليني در روانكاوي لاكان (اصول نظري و تكنيكي)
سوژه لاكاني بين زبان و ژوئيسانس
  • 55,000 تومان
  • با تخفیف: 55,000 تومان

مقدمه باليني بر روانكاوي لاكاني (نظريه روش)

  • 120,000 تومان

به رغم دشواري فراوان نوشته‌هاي لاكان، بسياري از مفاهيم و نوآوري‌هاي باليني او واضح و راحت صورت‌بندي مي‌شود. با اين وجود، امروزه تعداد كتاب‌هايي كه توضيح بدهند روانكاوي لاكاني چگونه اجرا مي‌شود و واقعا حاوي چيست و از اين رو چه چيز آن را از ديگر اشكال درمان، با سوگيري روانكاوانه يا غيره متمايز مي‌كند، حتي در صورت وجود اندك شمار است. اين كتاب اقدامي در جهت اصلاح وضعيت فوق است. كتاب مختص متخصصان باليني (روانكاوان، روان‌شناسان، روان‌پزشكان، روان‌درمانگران، مشاوران، مددكاران اجتماعي و غيره) و افراد تحت درمان - يا علاقه‌مند به آن يا مصمم به شركت در آن - است. كتاب، حاصل فعاليت نويسنده در امر تعليم درمانگران جديد دانشگاه دوكن و نظارت متخصصان باليني است كه - برخي از آن‌ها چند سال - به حرفه درمان اشتغال داشته‌اند. اين كتاب براي روانكاوان تحت آموزش، درمانگران تمام حوزه‌ها و سمينارهاي پيشرفته ليسانس و فوق‌ليسانس روان‌شناسي و ديگر حوزه‌هاي مرتبط مناسب است. كتاب به مرور وسيع رويكرد لاكان به درمان اختصاص دارد، اما هم‌زمان بسياري از مفاهيم پايه او را معرفي مي‌كند: خيالي، نمادين، واقعي؛ نياز، تقاضا، عشق، ميل، فانتزي، ژوئيسانس؛ سوژه، ابژه، ديگري؛ دال و مدلول؛ سه شكل نفي (طرد، انكار و سركوب) و ساختارهاي باليني ناشي از آن‌ها؛ ميل روانكاو، نقطه‌گذاري، جلسه با زمان متغير و غيره.

مقدمات باليني در روانكاوي لاكان (اصول نظري و تكنيكي)

  • 75,000 تومان

روان تحليلي باليني لاكان چشم‌انداز متفاوتي را به ما از فهم روان تحليلي نشان مي‌دهد، لاكان با شعار بازگشت به فرويد موجب گرديد كه از زوايه ديگري به مطالعه فرويد بپردازد. زبان‌شناسي ساختارگرا و انسان‌شناسي ساختارگرا، قضاوت‌هاي رايج از سوژه انسان را دگرگون ساخته و به ديدگاه فرويد از ناخودآگاه، جايگاه غني و تازه بخشيد. بديهي است كه اين اثر بروس فينك كتابي تاثيرگذار است كه به صورت سازمان‌يافته و منسجمي اصول مقدماتي روان تحليلي لاكان را به نمايش گذاشته است. فينك با كمك گرفتن از نمونه‌هاي باليني، تفاوت ميان علائم باليني و ساختار رواني حقيقي فرد را تشريح كرده است. در نهايت بايد اظهار كرد كه اين اثر فقط متخصصان را مخاطب قرار نمي‌دهد و هر فردي كه به روان تحليلي علاقه‌مند است را مي‌تواند به تفكر وا دارد.

سوژه لاكاني بين زبان و ژوئيسانس

  • 55,000 تومان

لاكانِ روانكاو، برخلاف بيشتر پساساختارگراياني كه به دنبال واسازي و حذف مفهوم سوژه انساني‌اند، مفهوم سوبژكتيويته را بسيار مهم مي‌داند و به كاوش در معناي سوژه بودن، نحوه سوژه شدن فرد، عوامل شكست در سوژه شدن، و امكانات روانكاو در القاي «رسوب سوبژكتيويته» مي‌پردازد. تلاش بروس فينك معطوف به ارائه ديدگاهي به انديشه لاكان است كه بسياري بي‌ترديد آن را بيش از حد ايستا و بسته تلقي مي‌كنند، در حالي كه يكي از جاذبه‌هاي بي‌شمار كار او دقيقاً در دگرساني‌ها، خودپيرايي‌ها و واژگوني‌هاي بي‌وقفه چشم‌انداز ريشه دارد. او همچنين تلاش كرده است نگرشي از چند مفهوم مهم لاكاني را در اين كتاب ارائه دهد و نظريه‌هايي را مطرح مي‌كند كه براي درمانگران و نظريه‌پردازان به يك اندازه مفيد و نيرومند است. فينك در اين كتاب جنبه‌اي از كار لاكان را به ما معرفي مي‌كند كه در اقبال به نظريه او مغفول مانده است و همچنين به شرح و بسط مفاهيم محوري او از قبيل ديگري، ابژه a، بيگانگي و جداسازي، ساختار زبان‌مانند ناخودآگاه، استعاره پدري، ژوئيسانس، و تفاوت جنسي مي‌پردازد و دانشي عميق از كار نظري و باليني لاكان ارائه مي‌دهد.

صفحه‌ی 1