فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
گزينه اشعار (فاضل نظري)
  • 39,000 تومان
  • با تخفیف: 39,000 تومان
گريه‌هاي امپراطور (مجموعه شعر)
  • 39,000 تومان
  • با تخفیف: 39,000 تومان

گزينه اشعار (فاضل نظري)

  • 39,000 تومان

پلك فرو بستي و دوباره شمردي فرصت پنهان شدن نبود تو بردي من كه به پيروزي تو غبطه نخوردم چون كه شكستم، چرا دريغ نخوردي؟ دست تو را با سكوت و بغض گرفتم دست مرا با غرور و خنده فشردي اين همه قصه تو بود كه يك عمر از همه دل بردي و دلي نسپردي خاطره‌ها رفته‌اند! خاطره من پس تو چرا مثل خاطرات نمردي

گريه‌هاي امپراطور (مجموعه شعر)

  • 39,000 تومان

رسيد لب به لب و بوسه‌هاي عميق زديم دو جام بود كه با نيت شراب زديم دو گل كه با عطش بوسه‌هاي پي در پي به روي پيرهن سرخشان گلاب زديم نه از هوس كه زجور زمانه، لب به شراب اگر زديم براي دل خراب زديم موذنا به اميدي كه مي‌زني فرياد؟! تو هم بخواب كه ما خويش را به خواب زديم مگرد بي‌سبب اي ناخدا كه غرق شده‌ست جزيره‌اي كه به سوداي آن به آب زده‌ايم!

صفحه‌ی 1