فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
درمان سيستم‌هاي خانواده (روش‌هاي جديد درمان سيستمي ميلان)

درمان سيستم‌هاي خانواده (روش‌هاي جديد درمان سيستمي ميلان)

  • 59,000 تومان

در اين كتاب ابتدا انديشه‌هاي بنيادين الگوي سيستمي كلاسيك ميلان و پيشرفت‌هاي جديد شرح داده مي‌شود سپس كار با گروه‌ها در قالب مثال‌هاي باليني متعدد توصيف مي‌شود .

صفحه‌ی 1