فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

12 گام تا مديريت موفق

  • 4,900 تومان

به كاركنان وظايف جديد و مهم‌تري را محول كنيد تا فرصت رشد و يادگرفتن موارد تازه را داشته باشند. اين كار باعث مي‌شود تا آنها آينده خود را روشن‌تر و زيباتر ببينند و به كار و شما احساس عشق و محبت و وفاداري بيشتري پيدا كنند و كاري كنيد تا آنها سازمان را جايي براي پيشرفت و رسيدن به آرزوهاي‌شان ببينند. خواهيد ديد كه ميزان كارايي و دلسوزي آنها تا چه حد بيشتر خواهد شد. شما به عنوان يك مدير، لازم است نيروي خلاقيت را در ميان كارمندان خود تشخيص داده و آن را پرورش دهيد اين كار باعث رشد آن كارمند، پيبشرفت كار و موفقيت سازمان شما مي‌گردد. مهم‌ترين راه ايجاد انگيزه در كارمندان اين است كه به آنها نشان دهيد آنها را دوست داريد و حمايت‌شان مي‌كنيد. دلسوزي و عطوفت تاثير زيادي در پيشرفت كارها دارد.

12 گام تا تفكر قدرتمند

  • 4,900 تومان

اگر دقت كنيد متوجه مي‌شويد كه واقعيت را خودمان مي‌سازيم، اطرافيان در مسيرهاي محدود همراه ما هستند و هرگز نمي‌توانند تمام نيازها و آرزوهاي ما را درك كنند. اگر بدانيم چگونه از فكرمان براي پيشرفت زندگي استفاده كنيم، بي‌گمان به مسائل با ارزشي خواهيم رسيد كه ديگران حتي قدرت فكر كردن به آن‌ها را ندارند.

صفحه‌ی 1