فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
برابري و جانبداري
  • 60,000 تومان
  • با تخفیف: 60,000 تومان
اين‌ها همه يعني چه (درآمدي بسيار كوتاه به فلسفه)
در پي معنا
  • 24,000 تومان
  • با تخفیف: 24,000 تومان

برابري و جانبداري

  • 60,000 تومان

تامس نيگل مسئله اصلي سياست را اين‌گونه بيان مي‌كند: در حالي‌كه منافع و ارزش‌ها ما را به تعارض با يكديگر مي كشانند، چگونه مي توانيم در جهاني مشترك زندگي كنيم؟ او در اين كتاب، دو نوع سياست‌ورزي را مطرح مي‌كند: اولي، سياست برابري‌طلبانه و ديگرگزينانه است كه معطوف به كاهش درد و رنج انسان‌هاست. مدافعان چنين سياستي ميان ارزش‌هاي گوناگون بي‌طرف هستند. دومي، سياست جانبدارانه و خودخواهانه است كه معطوف به افزايش قدرت براي تامين منافع شخصي يا گروهي است.

اين‌ها همه يعني چه (درآمدي بسيار كوتاه به فلسفه)

  • 16,000 تومان

آيا ما واقعا اراده آزاد داريم؟ چرا بايد اخلاقي باشيم؟ بين ذهن و مغز چه ربط و نسبتي وجود دارد؟ آيا زندگي پس از مرگ وجود دارد؟ چه احساسي بايد نسبت به مرگ داشته باشيم؟ در جهاني كه ميلياردها سال نوري امتداد يافته است، آيا مي‌توانيم كاري انجام دهيم كه واقعا اهميت داشته باشد؟ آيا اصلا اهميتي دارد كه زندگي ما در مقياس كيهاني بي‌اهميت است؟ علل نابرابري در جوامع كدامند؟ آيا مي‌توان اين نابرابري را از بين برد؟...

در پي معنا

  • 24,000 تومان

در پي معنا

صفحه‌ی 1