فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مكتب‌هاي روانشناسي و نقد آن 2 (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
مكتب‌هاي روانشناسي و نقد آن 1 (پژوهش‌گاه حوزه و دانشگاه)

مكتب‌هاي روانشناسي و نقد آن 2 (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

  • 61,000 تومان

كتابي كه هم‌ اكنون در پيش روي شماست، حاصل همكاري استادان حوزه و دانشگاه در گروه روانشناسي است. در اين كتاب سعي شده است تا مباني و مباحث كليدي روانشناسي با تفضيل بيشتري بررسي و عرضه گردد.

مكتب‌هاي روانشناسي و نقد آن 1 (پژوهش‌گاه حوزه و دانشگاه)

  • 28,000 تومان

كتاب حاضر نخستين مجلد از آثار گروه روانشناسي پژوهشكده حوزه و دانشگاه است كه براي تدريس در مراكز آموزش عالي تدوين شده است و به خواست خداوند مجلات ديگري هم بعدا در اختيار دانشجويان قرار خواهد گرفت...

صفحه‌ی 1