فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
عاشقم باش رهايم نكن
  • 46,000 تومان
  • با تخفیف: 46,000 تومان
خلع سلاح همسر انتقادگر
  • 50,000 تومان
  • با تخفیف: 50,000 تومان

عاشقم باش رهايم نكن

  • 46,000 تومان

ممكن است در دوران بزر‌گسالي مجذوب روابطي شويد كه مشابه آن را در دوران كودكي تجربه كرده‌ايد. آيا جذب كساني مي‌شويد كه شما را طرد مي‌كنند، نكوهش مي‌كنند، از شما سوء‌استفاده مي‌كنند، غيرقابل پيش‌بيني و نسبت به شما بي‌علاقه‌اند، دمدمي هستند به گونه‌اي كه احساس ناخوشايندي در شما نسبت به خودتان ايجاد مي‌كنند؟ وقتي در چنين موقعيت‌هاي پراسترسي قرار مي‌گيريد چه احساسي به شما دست مي‌دهد؟ احساس نياز، خشم، گناه، انتقاد و يا كنترل؟ احساس طرد، انزوا، بي‌حسي و يا پريشاني؟ باورهاي مركزي، با هيجانات، افكار و رفتارهاي آسيب‌رسان، شما را به دام مي‌اندازند و شما را از داشتن يك رابطه سالم و عاشقانه كه مشتاق و سزاوار آن هستيد، دور مي‌كنند. با مطالعه اين كتاب قدم در سفري خواهيد گذاشت كه با آن، يك مرحله به بيرون از اين داستان دردناك هدايت خواهيد شد، در اين سفر توانايي دور شدن از داستان‌هاي دردناك، فهم ترس از رهاشدگي، انتقال آگاهي به موقعيت‌ها و روابط محرك باورهاي مركزي، مشاهده افكار منفي بدون قضاوت و كنترل و توانايي تجربه هيجانات منفي بدون عمل كردن بر اساس آن‌ها را نيز كسب خواهيد كرد. هم‌چنين با شناخت ارزش‌هاي خود به عنوان انگيزه‌اي براي رفتارهاي كارآمد، مي‌توانيد مهارت‌ها و ابزارهاي ارتباطي جديد را نيز كسب كرده و نگاهتان را نسبت به خود و ديگران تغيير دهيد، تا بتوانيد، روابط سالم، پايدار و عاشقانه داشته باشيد.

خلع سلاح همسر انتقادگر

  • 50,000 تومان

يكي از مشكلات شايع زوجين، انتقادگري است. در تجارب باليني بارها و بارها با زوجيني روبه‌رو شده‌ام كه يكي از آن‌ها طرف مقابل را مدام زير رگبار انتقاد مي‌گيرد (همسر «انتقادگر»). با گذشت زمان، اين تعامل اثرات مخرب خود را بر رابطه بر جاي خواهد گذاشت. سلامت زيستي و آسايش همسري كه مدام قرباني انتقادگري همسرش مي‌شود، آسيب مي‌بيند (همسر «آسيب‌پذير»). اغلب همسر انتقادگر و همسر آسيب‌پذير در حلقه معيوب تكراري و ناسازگار دست و پا مي‌زنند. تكرار اين حلقه معيوب باعث مي‌شود همديگر را درك نكنند و روز به روز تغيير يا گريز از اين حلقه معيوب را دشوارتر بيابند.

صفحه‌ی 1